Pak zelf de regie

Als nierpatiënt krijg je fysiek en mentaal heel wat voor je kiezen. Je lichamelijke conditie gaat achteruit. En plannen en verwachtingen staan op losse schroeven. Dat is niet makkelijk. Zo houd je de regie in eigen handen.

De beperkingen van chronische nierschade accepteren, gaat een stuk beter als je voorkomt dat de nierziekte volledig je leven beheerst. Neem daarom zo veel mogelijk de regie in eigen hand. Dat betekent niet dat je alles alleen moet kunnen. Praat over je gevoelens en gedachten, en vraag om hulp als er te veel op je afkomt. Aan je naasten, aan zorgverleners of aan lotgenoten. Bijvoorbeeld via themadagen van de Nierpatiënten Vereniging Nederland.
Je kunt je ook aansluiten bij de verschillende gespreksgroepen op nieren.nl om kennis en ervaringen te delen.

Tips om zelf regie te houden

  • Houd een agenda bij voor fitte momenten. Geniet volop van de dagdelen waarop je je het beste voelt. Dan heb je iets om naar uit te kijken en kan je de moeilijke momenten beter aan.
  • Zeg niet snel activiteiten af, zoals afspraken met familie of vrienden, of een voornemen om te sporten. Hoe je je voelt, wisselt misschien per dag, maar ga uit van de positieve kant. Blijf kijken naar wat je nog kan; vraag begrip voor wat je niet kan.
  • Met name dialyse is een aanslag op je agenda en energie. Dit kost minimaal 20 uur per week en soms extra tijd om bij te komen. Juist dan is het belangrijk een agenda bij te houden en tijdens de goede uren leuke dingen te plannen.
  • Het dossier Leren omgaan met nierschade op nieren.nl geeft uitgebreide informatie over dit thema.