Gezonde nieren voor iedereen

Maar liefst 1,7 miljoen Nederlanders hebben blijvende nierschade. Nierschade is onomkeerbaar. Veel mensen die nierschade hebben, weten dit zelf niet. Daarom is vroege opsporing belangrijk, net als het voorkomen van (verdere) nierschade. Als we niets doen, wordt nierschade de komende jaren doodsoorzaak nummer 5 wereldwijd.

Ernstige chronische nierschade beperkt je in het dagelijks leven, zorgt voor een onzekere toekomst en verhoogt de kans dat je sterft aan hart- en vaatziekten. Uit liefde voor je nieren investeren we daarom in het vroeg opsporen van en voorkomen van (verdere) nierschade.

  • Met partners werken we aan het verbeteren van vroeg(er) opsporen van nierschade. Met de Persoonlijke GezondheidsCheck voor bedrijven ondersteunen we medewerkers van onze partners in het verbeteren van hun leefstijl.
  • Bijna alle Nederlanders (85%) eet te zout. Minder zout eten helpt (verdere) nierschade voorkomen. De Nierstichting strijdt voor gezonde nieren voor iedereen en zet zich daarom óók in voor zoutbewust leven. We geven je inzicht in je eigen zoutinname, helpen je de boosdoeners herkennen en bieden via recepten en tips smaakvolle en makkelijke alternatieven. Want: minder zout, lekker gezond.
  • We voeren al jaren een actieve lobby voor het verminderen van zout in voedingsmiddelen. En samen met andere gezondheidsfondsen investeren we in het programma de Gezonde Generatie, een gezonde én zoutbewuste leefomgeving en de lobby voor minder zoute, zoete en vette producten in de schappen van de supermarkt.

Zoutbewust eten en terugdringen zoutgebruik

Bijna iedereen eet te zout. Te veel zout verhoogt de bloeddruk en kan nierschade veroorzaken. Zoutbewust eten helpt (verdere) nierschade voorkomen. Daarom maken we mensen hiervan bewust, geven we ze inzicht in het eigen zoutgebruik en laten ze proeven dat minder zout eten makkelijk kan en lekker is. Dat doen we bijvoorbeeld met campagnes over zoutbewust eten, en tools zoals de Zoutmeter, een digitale kruidenwijzer, een Zouthandboek, recepten(boekjes) en de website samensmaakmaken.nl. Verder betrekken we onze partners om mensen te laten proeven hoe smaakvol minder zout eten is en te inspireren bij het zoutbewust koken.

Daarnaast streven we naar een gezonder aanbod van voedsel. We werken samen met het Diabetesfonds, de Hartstichting en de Maag Lever Darm Stichting voor een verbeterde samenstelling van bewerkte producten door minder toegevoegd zout, verzadigd vet en suikers en meer vezels. Dat doen we via belangenbehartiging gericht op ambitieuze doelstellingen, duidelijke afspraken en effectieve prikkels in de plannen voor een nieuwe overheidsaanpak voor productverbetering, die bedrijven moet aansporen om producten gezonder te maken. Verder zijn we actief betrokken bij initiatieven om gezonde voeding aantrekkelijker te maken in bijvoorbeeld supermarkten.

Vroeg opsporen van chronische nierschade

Helaas ontdek je nierschade vaak pas als je nieren nog maar 30% of minder werken. Dat komt doordat je dan pas klachten krijgt. Maar ernstige nierschade beperkt je in het dagelijks leven, zorgt voor een onzekere toekomst en verhoogt de kans dat je sterft aan hart- en vaatziekten.
Veel mensen met nierschade zijn nu nog niet in beeld. We investeren de komende jaren daarom in het verbeteren van de vroege opsporing van nierschade en het voorkomen van (verdere) nierschade. We werken aan nieuwe oplossingen en routes om chronische nierschade vroeg(er) en eenvoudiger op te sporen, zoals via opsporing van nierschade bij de brede bevolking binnen het onderzoeksconsortium Check@Home.

Nierveilig medicijn gebruik en betere samenwerking huisartsen en ziekenhuizen

Veel medicijnen worden door de nieren uit het lichaam verwijderd. Als de nieren minder goed werken, gaat dit langzamer en stijgt de kans op bijwerkingen door overdosering. Ook zijn er medicijnen die (acute) nierschade kunnen veroorzaken of verergeren.
Negentig procent van de mensen met minder ernstige vormen van nierschade, wordt behandeld in de eerstelijnszorg (huisarts en praktijkondersteuner). Door de samenwerking tussen huisartsen, ziekenhuizen en apothekers te verbeteren, kan meer nierschade worden voorkomen.
Daarom sturen we op de implementatie en toepassing van goede richtlijnen. En op structurele uitwisseling van de nierfunctie van hun patiënt tussen artsen en apothekers én huisartsen en ziekenhuizen, want dit levert een belangrijke bijdrage aan (nier)veiliger medicijngebruik.
We vertellen risicogroepen hoe belangrijk het is dat de nierfunctie bekend is, en wat je kunt doen om de (huis)arts en apotheker te betrekken bij nierveiliger medicijngebruik. En we helpen artsen en apothekers met informatie voor hun patiënten.

Programma Gezonde Generatie

Wij willen dat kinderen en jongeren zich kunnen ontwikkelen tot zelfstandige, gezonde en gelukkige volwassenen. Daarom investeren we als Samenwerkende Gezondheidsfondsen met het programma Gezonde Generatie in de gezondheid van toekomstige generaties. En dat is hard nodig, want als we niets doen is over twintig jaar meer dan de helft van de Nederlanders chronisch ziek. Om dat te voorkomen, werken we samen met jongeren en onze partners aan een gezonde basis, een gezonde leefstijl en een gezonde omgeving voor alle kinderen en jongeren van Nederland, ongeacht achtergrond, inkomen, opleiding of beperking. Zodat ieder kind de kans en de vrijheid krijgt om het beste uit zichzelf te halen en dromen waar te maken. Het doel is dat de Nederlandse jeugd in 2040 de gezondste is van de wereld.

Alliantie Voeding voor de Gezonde Generatie
De Nierstichting richt zich binnen de Gezonde Generatie op gezonde voeding. Want een ongezond voedingspatroon leidt in veel gevallen tot ernstige gezondheidsproblemen en een verhoogde kans op (chronische) ziekten op volwassen leeftijd. Op dit moment eet en drinkt vrijwel niemand volledig gezond en heeft 1 op de 8 kinderen overgewicht. Niet vreemd eigenlijk als je beseft dat ongezonde producten vaak goedkoper en op veel meer plekken verkrijgbaar zijn en dat daar veel reclame voor wordt gemaakt in vergelijking tot gezonde producten. Ongezonde voeding is, na roken, de tweede belangrijkste vermijdbare oorzaak van sterfte en verloren gezonde levensjaren.

Daarom werken wij samen in de Alliantie Voeding voor de Gezonde Generatie, opgericht door de Nierstichting, het Diabetes Fonds, de Hartstichting en de Maag Lever Darm Stichting. Om dit probleem aan te pakken zetten wij ons in voor een maatschappij waarin gezond eten en drinken de standaard is. Te beginnen bij de jeugd. Dat doen we door te stimuleren dat het aanbod aan voeding gezonder, goedkoper, toegankelijker en aantrekkelijker wordt. Door de voedingsomgeving gezonder te maken, zorgen we er samen voor dat in 2040 ieder kind in Nederland een gezond voedingspatroon heeft. De Alliantie Voeding voor de Gezonde Generatie werkt nauw samen met de Gemeente Amsterdam, het JOGG en UNICEF Nederland.