Periodiek schenken

Méér verschil maken voor nierpatiënten
Met een periodieke schenking kun je schenken met belastingvoordeel. Hiermee help je de Nierstichting ook in de toekomst alles op alles te zetten voor mensen met een nierziekte.

Waarom een periodieke schenking?
Een periodieke schenking (ook wel belastingvrije schenking genoemd) biedt voordelen voor jou en voor ons. Periodieke giften kun je volledig aftrekken bij je belastingaangifte. Een deel hiervan krijg je dus terug van de Belastingdienst. Daarnaast is het voor ons heel fijn als wij voor langere tijd op jouw steun mogen rekenen. Dankzij periodieke schenkingen kunnen wij de komende jaren het verschil blijven maken voor mensen met een nierziekte.

Hoe werkt het?
Je gaat met de Nierstichting een simpele overeenkomst aan. Gedurende (minimaal) vijf jaar geef je hetzelfde bedrag. Wanneer je een overeenkomst aangaat krijg je tot maximaal 43% van je donatie terug, afhankelijk van de belastingschijf waarin je valt.
Let op: voor belastbare inkomens boven €68.500 daalt het aftrekpercentage de komende jaren van 43% (in 2021) naar 37% in 2023.

Een rekenvoorbeeld.
Stel: je wilt 5 jaar lang elk jaar 200 euro aan de Nierstichting doneren. Voor jou is een aftrekpercentage van 37% van toepassing. Bij de belastingaangifte kan je dan 37% van de volledige donatie terugkrijgen. 74 euro dus! Je donatie van 200 euro kost je uiteindelijk maar 126 euro. Wij betalen (dankzij onze ANBI-status) geen belasting over deze inkomsten. Jouw donatie wordt dus voor 100% besteed aan mensen met een nierziekte.
Je kunt er ook voor kiezen om je belastingvoordeel aan ons te schenken. Wil je netto 200 euro doneren, dan doneer je in dit geval 318 euro! Wij kunnen de volledige 318 euro besteden, dankzij onze ANBI-status.

Het  bedrag dat je ontvangt van de Belastingdienst hangt af van de hoogte van jouw gift en inkomen. Via onze handige rekenhulp kun je direct zien welk voordeel voor jou geldt voor het huidige belastingjaar.

Hoe regel ik een overeenkomst?
Een periodieke schenkingsovereenkomst (belastingvrij) is eenvoudig te regelen en gratis. De snelste manier om het te regelen is door het online formulier in te vullen. Uiteraard houden wij ons aan de privacy wetgeving, wat is na te lezen in ons privacy statement.

Je kunt desgewenst ook een papieren formulier aanvragen. Neem contact op via tel. 035 697 8055 of per email via schenken@nierstichting.nl en wij sturen het formulier naar je op. Je kunt natuurlijk het formulier ook zelf downloaden, invullen, printen en ondertekenen.

Periodiek schenken

Kan ik tussentijds stoppen met de periodieke schenking?

Ja, dat kan. Maar als je binnen 5 jaar de schenking zonder geldige reden beëindigt, dan heeft dit wel gevolgen voor de belastingaftrek van je schenking. Het recht om de schenking af te trekken vervalt dan namelijk. Ook van eerdere jaren waarin de schenking wel werd voldaan.
De verplichting tot schenking vervalt op het moment dat je inkomen daalt door het verliezen van je baan of arbeidsongeschiktheid. Ook vervalt de overeenkomst als jij en/of je partner komen te  overlijden. Of bij het vervallen van de ANBI-status van de Nierstichting.

Hoe geef ik mijn gift door aan de Belastingdienst?

Het indienen bij de Belastingdienst is een kwestie van enkele gegevens uit de overeenkomst overnemen in de jaarlijkse aangifte inkomstenbelasting. Zoals het unieke transactienummer van je overeenkomst. Deze staat vermeld in de overeenkomst. Ook vul je het RSIN/fiscaal-nummer van de Nierstichting in (002957851). Dit is voldoende. De Belastingdienst kan de aangifte bij de Nierstichting controleren.

Wanneer is mijn gift aftrekbaar?

De voorwaarde voor belastingvoordeel is dat je gift is vastgelegd in een periodieke schenkingsovereenkomst voor 5 jaar of langer. Elk kalenderjaar dien je het afgesproken bedrag in de overeenkomst over te maken.

Is er een minimum en/of maximumbedrag voor de overeenkomst periodieke schenking?

Er is een minimumbedrag van € 50 per jaar. Er is geen maximum.

Kan de betaling van mijn periodieke giften maandelijks plaatsvinden?

Ja, dat kan. Het jaarlijkse bedrag hoeft niet in één keer te worden voldaan. Het bedrag kan ook in maandelijkse termijnen worden betaald. Of per kwartaal of halfjaar. Dat kan ook via automatische incasso.
Wanneer de periodieke schenking in maandtermijnen wordt betaald, dan wordt in het eerste kalenderjaar het jaarbedrag verdeeld over de resterende maanden van het jaar.

Ik heb al giften gedaan vóórdat ik de overeenkomst heb getekend. Zijn eerdere giften ook aftrekbaar

Nee, giften die je hebt gedaan vóór het sluiten van de overeenkomst tellen niet mee als periodieke schenking. Een overeenkomst kan alleen ingaan voor toekomstige giften.

Ik ben al donateur. Hoe werkt een periodieke schenking met mijn andere giften aan de Nierstichting?

Je lopende donatie komt automatisch te vervallen wanneer je een periodieke schenking aangaat.

Hoe bereken ik mijn belastingvoordeel?

Het bedrag dat je ontvangt van de Belastingdienst hangt af van de hoogte van jouw gift en inkomen. Via onze handige rekenhulp kun je direct zien welk voordeel voor jou geldt. Let op: de rekenhulp geeft het belastingvoordeel van het huidige jaar weer. Volgend jaar kan het dus een ander tarief zijn. Vul de rekenhulp in.
De overheid heeft besloten de giftenaftrek voor de komende jaren stapsgewijs te verlagen tot een tarief van maximaal 37,05 % (i.p.v. 43 %) in 2023. Met een periodieke schenkingsovereenkomst krijg je dan dus maximaal 37,05% van het jaarbedrag terug.

Wat zijn de voorwaarden van periodiek schenken

Niet alle structurele donaties vallen onder de term periodiek schenken. Je komt in aanmerking voor belastingvoordeel als je aan deze 4 belangrijke voorwaarden voldoet:

  • De periodieke schenking is schriftelijk vastgelegd in een schenkingsovereenkomst.
  • De donatie loopt 5 jaar (of langer).
  • De gift is elk jaar hetzelfde bedrag.
  • Je schenking gaat naar een goed doel met ANBI-status. De Nierstichting heeft deze status.
Je ziet twee mensen voor een computer zitten in een laboratorium
Vragen over periodiek schenken?
Wij helpen je graag verder! Je kunt contact opnemen met Hilde de Rooij via 035-697 8055 of schenken@nierstichting.nl.
Je ziet Theo Hebinck
Theo Hebinck
Nierpatiënt Theo Hebinck (67) weet uit ervaring hoe heftig het is om een nierziekte te hebben. Daarom vindt hij het belangrijk dat er veel onderzoek wordt gedaan en steunt hij de Nierstichting financieel met een periodieke schenking.

Lees zijn verhaal