Grote giften

Draag bij aan het werk van de Nierstichting. Via bijvoorbeeld een eenmalige of periodieke gift. Iedere grote gift komt volledig ten goede aan de Nierstichting.

Vanwege de ANBI-status vervalt schenkingsbelasting (en ook successierecht). Bovendien geldt er fiscaal voordeel als de gift groter is dan 1% (en maximaal 10% bedraagt) van het verzamelinkomen vóór toepassing van de persoonsgebonden aftrek.

Voorwaarden fiscaal voordeel giften

De Nierstichting is aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI-status). Daardoor hoeft de Nierstichting geen schenkingsbelasting (noch successierecht) te betalen over ontvangen schenkingen. De ANBI-status maakt giften aan de Nierstichting tevens aftrekbaar van de inkomsten- of vennootschapsbelasting (binnen de daarvoor geldende regels).

Een dagafschrift van de bank geldt voor de Belastingdienst als bewijs van een gift. De gift is fiscaal aftrekbaar als die hoger is dan de drempel van 1% van het verzamelinkomen vóór toepassing van de persoonsgebonden aftrek (met een minimum van €60,-), tot een maximum van maximaal 10% van het verzamelinkomen vóór toepassing van de persoonsgebonden aftrek. Heeft u een fiscale partner? Dan kijkt de Belastingdienst naar de gezamenlijke verzamelinkomens vóór toepassing van de persoonsgebonden aftrek. Zie ook belastingdienst.nl.

Fonds op Naam

Ook voor een fonds op naam gelden fiscale voordelen. Een fonds op naam is mogelijk bij giften vanaf €50.000,-. Daarbij bepaalt de donateur zelf:

  • de naam van het fonds
  • de bestemming (doelbesteding) van het fonds
  • de termijn waarbinnen de Nierstichting het vermogen mag besteden
Je ziet Hilde de Rooij

Vraag over grote giften?

Neem contact op met Hilde de Rooij

Overweegt u een fonds op naam en wilt u weten hoe dit werkt? Neem contact op met Hilde de Rooij, relatiemanager grote giften.