Advertenties en stoppers

De advertenties en de zogeheten stopper advertenties kunt u laten plaatsen in de lokale media. Stoppers zijn gratis advertenties die kranten of tijdschriften tijdens de opmaak als laatste plaatsen om de lege plekken op te vullen. U kunt beide dus aanleveren bij de plaatselijke kranten. Er zijn diverse varianten voor collectanten en coördinatoren.