Advertenties en stoppers

De advertenties en de zogeheten stopper advertenties kun je laten plaatsen in de lokale media. Stoppers zijn gratis advertenties die kranten of tijdschriften tijdens de opmaak als laatste plaatsen om de lege plekken op te vullen. Je kunt beide dus aanleveren bij de plaatselijke kranten. Er zijn diverse varianten voor collectanten en coördinatoren.