Werven van collectevrijwilligers

Heeft u nieuwe vrijwilligers nodig? Dit kunt u doen.

Ludieke actie vrijwilliger-werft-vrijwilliger

"Om collectanten te werven bedacht een coördinator het volgende: zij maakte een afspraak met een plaatselijke bloemenwinkel waarbij de winkelier een waardebon voor een bloemetje ter beschikking stelde voor iedereen die een nieuwe vrijwilliger aanbracht. De coördinator reikte de bon uit nádat de nieuwe vrijwilliger had gecollecteerd. Dit leverde een mooi aantal nieuwe vrijwilligers op."

Lijkt het u leuk om dit in uw collecteplaats te proberen? We helpen u op weg! Met deze drie stappen werft u, eventueel samen met uw team, aan de hand van deze 3 stappen, zelf nieuwe vrijwilligers.

Stap 1: Benader een plaatselijke ondernemer

Benader een plaatselijke winkelier/ondernemer en vraag of zij een (kortings-)bon willen sponsoren voor iedereen die een nieuwe vrijwilliger aanbrengt. Er zijn veel mogelijkheden voor relatief kleine attenties die toch veel impact maken. Denk bijvoorbeeld aan een bon voor een gratis bloemetje, ijsje, kopje koffie (met taart) of autowasbeurt. Iedereen wordt hier blij van. De winkelier krijgt wellicht nieuwe klanten. U krijgt nieuwe en gemotiveerde vrijwilligers. Om deelname voor de winkelier nog aantrekkelijker te maken, kunt u een persbericht over de actie versturen naar de plaatselijke krant(en). Bekijk hier het persbericht.

Stap 2: Breng deze ludieke actie onder de aandacht
Benader de collectanten in uw wijk/gebied persoonlijk of via een mailtje of appje en vraag ze deze actie onder de aandacht te brengen bij hun familie, buren of kennissen. Of spreek zelf nieuwe mensen aan via uw eigen netwerk, of social media pagina’s van uw woonplaats. Bekijk hier een voorbeeldmail die u kunt sturen naar uw vrijwilligers. U kunt ook flyers ophangen. Deze kunt u bestellen bij de Nierstichting. Bekijk hier de flyer.

Stap 3: Deel uit en bedank!
Vraag of de winkelier/ondernemer de bon feestelijk wil inpakken. Reik na de collecte de bon uit aan de vrijwilliger en bedank hem of haar hartelijk!

Heeft u zelf een leuk idee voor deze actie, of om nieuwe collectanten te werven? Deel dit dan op onze besloten Facebookgroep voor coördinatoren!

U kunt er natuurlijk ook voor kiezen om de nieuw aangebrachte vrijwilliger, ook een bedankje te geven.

Gewoon vragen

De nieuwe vrijwilliger doet het graag... voor u! Zelf nieuwe vrijwilligers werven werkt het beste. Dit kan op veel verschillende manieren:

 1. Huis-aan-huis
 2. Op straat in bijvoorbeeld het plaatselijke winkelcentrum
 3. Via kinderen, het is nog leuker om samen met je (klein)kinderen te lopen benader deze (groot)ouders op plaatsen waar veel kinderen komen.
 4. Teams werven zoals collega's of sportverenigingen
 5. Via social media

Zes gouden tips voor het werven van collectevrijwilligers

Hier kunt u zes gouden tips vinden voor hoe u zelf nieuwe vrijwilligers kunt werven.

Werven via de Nierstichting

U kunt werving aanvragen via de Nierstichting. Dit is minder succesvol en kostbaarder dan zelf werven. Indien u werving aanvraagt via de regiomanager of onze afdeling Collecte.

Neem onderstaand lijstje goed door voordat u werving aanvraagt:

 • Bekijk uw wijk/woonplaats goed: wat zijn de mogelijkheden? Welke buurten hebben potentie? Vergeet hierbij de (bewoonde) nieuwbouwblokken niet.
 • Beoordeel de looproutes/wijken. Leveren zij niets of nauwelijks iets op bekijk mogelijke oorzaken bepaal dan uw richting; sluit bepaalde routes bijvoorbeeld uit en zet de collectanten van die route in op een looproute waar meer potentie in zit.
 • Inventariseer het aantal looproutes/wijken en het aantal collectanten en coördinatoren. Wij gaan in de regel uit van ongeveer 100 huishoudens per collectant (in een normale woonwijk). Werkt uw plaats met coördinatoren? Doe deze stap dan altijd in overleg met de betreffende coördinator. 
 • Bedenk bij het aanvragen van de werving altijd of u daar zou willen collecteren of er de collecte-organisatie zou willen doen. Is het antwoord nee, vraag daar dan geen werving aan.

De Nierstichting werkt met meerdere bureaus samen die gespecialiseerd zijn in het huis-aan-huis werven van collectevrijwilligers. Deze bureaus werven niet in flats, appartementen, winkelcentra, op bedrijventerreinen of industriegebieden, bij nieuwbouw in de steigers (alleen wanneer nieuwbouw minimaal een jaar bewoond is) en in buitengebieden.

De twee bureaus werken met ons informatie filmpje collectant en geven deze kaart af nadat mensen zich hebben ingeschreven.

Nieuwe collectevrijwilligers welkom heten

Als er nieuwe vrijwilligers binnenkomen via de Nierstichting, ontvangt u automatisch een mail via Collecteweb. U kunt ze ook zelf zien in Collecteweb. U herkent nieuwe collectanten aan de startdatum.

Geef nieuwe vrijwilligers, bij voorkeur telefonisch, binnen twee weken een warm welkom.

 • Stel u voor
 • Geef uw contactgegevens door, zodat nieuwe vrijwilligers weten met wie ze contact op kunnen nemen
 • Laat ze blijken dat u er erg blij mee bent dat ze u gaan helpen met de collecte
 • Meld ook alvast wanneer u ongeveer weer contact met ze opneemt voor de collecte
 • Zorg ervoor dat uw verhaal aansluit op de filmpjes en de kaarten van de Nierstichting. Zo voorkomt u dat mensen afhaken, omdat de informatie afwijkt.
 • Laat nieuwe vrijwilligers het eerste jaar vooral wennen en overvraag ze niet. Enthousiasmeer.

Niet collecteren maar wel iets anders doen?

Het kan gebeuren dat iemand niet in staat is om te collecteren of organiseren.

Zou deze persoon eventueel iets anders kunnen en willen doen? Alle beetjes helpen.

 • Is iemand dit jaar bijvoorbeeld door vakantie niet beschikbaar? Vraag of u hem of haar volgend jaar weer mag benaderen voor de collecte.
 • Ziet iemand er helemaal vanaf? Geef dit dan zo snel mogelijk aan ons door. Zet deze persoon in Collecteweb op ‘gestopt’ en vul zo snel mogelijk een einddatum in. Zo kunnen wij eventueel gemaakte kosten reclameren en kijken of we nog nieuwe vrijwilligers kunnen werven.

Aanmelden nieuwe vrijwilligers

Nieuwe collectanten en coördinatoren kunnen zich bij u aanmelden. Of online bij de Nierstichting via:

Wervingsmaterialen

Advertenties en stoppers: De advertenties en de zogeheten stopper advertenties kunt u laten plaatsen in de lokale media.

Stoppers zijn gratis advertenties die kranten of tijdschriften tijdens de opmaak als laatste plaatsen om de lege plekken op te vullen. U kunt beide dus aanleveren bij de plaatselijke kranten. Er zijn diverse varianten voor collectanten en coördinatoren.

Instructiefilmpjes: Omdat beelden meer zeggen dan woorden hebben we voor de diverse vrijwilligersfuncties een (instructie)filmpje gemaakt. Deze kunt u delen met de nieuwe vrijwilligers.

Bekijk de filmpjes van de Collectecoördinator, Collectecoördinator met wijkcoördinatoren, Wijkcoördinator en Collectant.

Kaartwerving via de Nierstichting

Berichten op uw eigen social media plaatsen is vaak een succesvolle manier om nieuwe vrijwilligers te werven.

Inspiratie nodig voor deze berichte? Voorbeeldberichten social media