Klachten

Als u kritiek of een klacht heeft, willen wij dat natuurlijk graag horen. Laat het ons weten zodat u ons de kans geeft om een oplossing te zoeken. Als u kritiek of een klacht heeft, dan kunt u zich bij voorkeur wenden tot uw regiomanager. Bij hem of haar kunt u uw klacht mondeling of schriftelijk toelichten. Komt u er samen niet uit dan kan u een formele klacht indienen volgens de “externe klachtenprocedure”  van de Nierstichting.

Onregelmatigheden
Indien u onregelmatigheden aantreft in de organisatie van de collecte en/of de afdracht van de opbrengst, meld dit dan bij het centraal meldpunt onregelmatigheden van de Nierstichting:

Nierstichting Nederland
Afdeling Collecte
t.a.v. Coördinator Collecte
Antwoordnummer 533
1400 VB Bussum
Telefoonnummer 035 697 80 50
E-mail: collecte@nierstichting.nl