Klachten

Als je kritiek of een klacht hebt, willen wij dat natuurlijk graag horen. Laat het ons weten zodat je ons de kans geeft om een oplossing te zoeken. Met kritiek of een klacht kun je je bij voorkeur wenden tot je regiomanager. Bij hem of haar kunt je je klacht mondeling of schriftelijk toelichten. Komen jullie er samen niet uit dan kan je een formele klacht indienen volgens de “externe klachtenprocedure”  van de Nierstichting.

Onregelmatigheden
Indien je onregelmatigheden aantreft in de organisatie van de collecte en/of de afdracht van de opbrengst, meld dit dan bij het centraal meldpunt onregelmatigheden van de Nierstichting:

Nierstichting Nederland
Afdeling Collecte
t.a.v. Coördinator Collecte
Antwoordnummer 533
1400 VB Bussum
Telefoonnummer 035 697 80 50
E-mail: collecte@nierstichting.nl