Organisatie van de collecte

Als coördinator levert u een persoonlijke en directe bijdrage aan het werk van de Nierstichting. Op de volgende pagina’s vertellen we wat de taken en verantwoordelijkheden zijn van de verschillende functies binnen de collecte, introduceren we een stappenplan om de collecte zo efficiënt mogelijk te organiseren en geven we informatie over onder andere het collecteprotocol en de financiële afwikkeling.