Actievoorwaarden Nierstichting winactie collecteweek 2023

I. Algemeen

 • De winactie collecteweek 2023 (hierna: de ‘’Winactie’’) wordt georganiseerd door de Nierstichting. Deze actievoorwaarden (hierna: de ‘’Actievoorwaarden Winactie’’) zijn van toepassing op de Winactie.
 • Deelnemers aan deze Winactie verklaren akkoord te gaan met deze Actievoorwaarden Winactie.


II. Deelname

 • Deelname aan de Winactie is voor iedereen die in Nederland woont en een Nederlands IP-adres heeft en tussen 28 augustus en 1 oktober 2023 een donatie heeft gedaan aan de Nierstichting.
 • Om deel te nemen aan de Winactie dien je de volgende gegevens naar waarheid in te vullen: geslacht, naam, e-mailadres.
 • Deelnemers moeten ten tijde van deelname 18 jaar of ouder zijn.
 • Deelname is uitgesloten voor werknemers en inwonende partners of familie van werknemers van de Nierstichting en van door de Nierstichting bij de organisatie van de actie ingeschakelde bedrijven.
 • Aan de Winactie zijn geen kosten voor deelname verbonden.

III. Winactie

 • De actieperiode loopt van 28 augustus 2023 tot 1 oktober 2023 (hierna: de ‘’Actieperiode’’). Na 1 oktober 2023 kan er niet meer aan de Winactie worden deelgenomen.
 • Na afloop van de actie worden de 5 boxen verloot onder de deelnemers. Zij worden gerandomiseerd als winnaar aangemerkt.
 • De prijswinnaars ontvangen 2 oktober 2023 meer informatie over de door hen gewonnen prijs op het door hen aangegeven e-mailadres. De prijswinnaars dienen uiterlijk 4 oktober 2023 te reageren op de ontvangen e-mail om de prijs te claimen. De prijswinnaars kunnen gevraagd worden om contact- en adresgegevens te delen voor het verzenden van de prijs.
 • De prijswinnaars krijgen de box tussen 7 en 12 oktober bezorgd op het door hen aangegeven adres.
 • Er kan tijdens de Actieperiode slechts één keer gewonnen worden per huishouden.

IV. Prijzen

 • Deelnemers aan de Winactie kunnen een HelloFresh Box t.w.v. € 45,99 (2 personen, 3 maaltijden) winnen. Er worden in totaal 5 HelloFresh Boxen verloot onder de deelnemers.
 • Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.
 • Prijzen zijn niet overdraagbaar en kunnen niet worden ingewisseld tegen andere prijzen en/of contant geld.

V. Diversen

 • Prijzen kunnen alleen worden uitgekeerd aan deelnemers die volledige en juiste contact- en adresgegevens achterlaten.
 • Het is de Nierstichting toegestaan ten behoeve van de actie algemene competitiegegevens en competitieresultaten openbaar te maken, waaronder (na schriftelijke toestemming) de namen en woonplaatsen van prijswinnaars.
 • De Nierstichting is gerechtigd naar eigen inzicht deze actievoorwaarden gedurende de looptijd van deze actie te wijzigen of aan te passen, dan wel zonder opgave van reden deze actie te staken, te wijzigen of aan te passen indien de omstandigheden dit met zich meebrengen, zonder dat de Nierstichting daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade gehouden is jegens de deelnemers.
 • Wijziging of aanpassing van de actievoorwaarden en staking, wijziging of aanpassing van de actie zal door de Nierstichting bekend gemaakt worden op deze pagina.
 • De Nierstichting kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor netwerk-, computerhardware- of softwarestoringen van welke aard dan ook die beperkte, vertraagde of het verlies van inzendingen tot gevolg hebben.
 • De Nierstichting is een non-profit organisatie en zal de opbrengsten uit deze actie conform haar statuten inzetten voor het verbeteren van de kwaliteit van leven van nierpatiënten en de preventie van nierziekten.
 • De actie wordt georganiseerd in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen.
 • In geval van een redelijk vermoeden van misbruik of fraude behoudt De Nierstichting zich het recht voor om deelnames of deelnemers te weigeren.


Actievoorwaarden kortingscode

 • Bij het inwisselen van de kortingscode ga je een flexibel HelloFresh-lidmaatschap aan en krijg je tot €90 korting verdeeld over je eerste 4 boxen: € 20-55 op box 1, € 10-15 op box 2, € 5-10 op box 3 en 4. De korting is afhankelijk van de grootte van je box. De eerste bezorging is gratis, daarna betaal je bezorgkosten. De kortingscode is enkel voor nieuwe klanten. Opzeggen en pauzeren kun je afhankelijk van de bezorgdag uiterlijk 3 tot 6 dagen voor de bezorging doen. Op het lidmaatschap geldt een herroepingstermijn van 14 dagen. Ga voor meer informatie naar de algemene voorwaarden van HelloFresh.