Vrije keuze en optimale zorg voor de patiënt

De Nierstichting wil vrije keuze en optimale zorg voor alle patiënten mogelijk maken, met specifieke aandacht voor de oudere patiënt. Dat klinkt vanzelfsprekend, maar is het niet.

Als je nieren niet meer werken en transplantatie (nog) niet mogelijk of wenselijk is, dan heb je dialyse nodig om in leven te blijven. De impact van nierziekten op het leven van patiënten is groot en het aantal mensen met nierfalen neemt in de toekomst toe. De patiënten worden gemiddeld ouder en om de zorg te verbeteren is inzicht in de behoeften van de patiënt van belang.
Daarvoor is inzicht in de mogelijke behandeling nodig. En de vrijheid om daaruit te kiezen voor een (dialyse)behandeling die het best bij past bij hun leven, waaronder dialyse thuis, in een dialysecentrum of op een andere locatie. 

Technologische ontwikkelingen, zoals telemonitoring en de draagbare kunstnier, maken patiëntgerichte, flexibelere zorg mogelijk en vragen om een ander zorg- en dienstverleningsconcept. Daarom werken we hard aan de realisatie van de draagbare kunstnier. Ook zetten we in op verbetering van de vaattoegang en andere innovaties om dialyse te verbeteren. En voeren we met zorgprofessionals door hen aangedragen verbeteringen in de zorg en dienstverlening voor nierpatiënten door. We richten ons op landelijke invoering van succesvolle NierstichtingChallenge-projecten, zodat deze verbeteringen voor meer nierpatiënten en zorgprofessionals beschikbaar komen.