Verwerken van persoonsgegevens en de privacywetgeving

Voor het bewaken van de privacy van vrijwilligers vragen we u gebruik te maken van Collecteweb en niet op een andere manier gegevens van uw vrijwilligers op te slaan. Hier vindt u een aantal regels, waarmee de Nierstichting de privacy van de vrijwilligers kan beschermen.

Uitleg verwerken persoonsgegevens en de privacywetgeving
Persoonsgegevens worden beschermd door de privacywetgeving (de AVG). Deze privacywetgeving bepaalt dat de Nierstichting verantwoordelijk is voor persoonsgegevens en ervoor moet zorgen dat deze persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Voor het vrijwilligerswerk dat u voor de Nierstichting doet, krijgt u te maken met de verwerking van persoonsgegevens van de vrijwilligers die binnen uw collectegebied vallen. U heeft deze persoonsgegevens nodig om bijvoorbeeld de collecteweek te kunnen organiseren. Omdat u uw vrijwilligerswerk uit naam van de Nierstichting uitvoert, is het belangrijk dat u weet hoe u op de juiste manier omgaat met persoonsgegevens, en hier ook naar handelt. Via de volgende instructie vertellen wij u hoe u (de verwerker van persoonsgegevens) namens de Nierstichting correct te werk gaat. Door deze instructies te volgen, beschermen wij de privacy van onze vrijwilligers. 

Algemene voorwaarden CollecteWeb
Graag willen wij u vragen akkoord te gaan met de volgende voorwaarden:

1.    Verwerk gegevens uitsluitend in CollecteWeb
Een goede beveiliging van persoonsgegevens is noodzakelijk om privacy te kunnen garanderen. De Nierstichting heeft er daarom voor gekozen om te werken met CollecteWeb. Niet alleen is CollecteWeb een handig systeem dat overzicht geeft in looproutes, collectanten en opbrengsten. Het biedt bovendien het juiste niveau van bescherming van persoonsgegevens. Wanneer u een eigen administratie gebruikt, is dit niet altijd het geval. Wij verzoeken u daarom altijd gebruik te maken van CollecteWeb, omdat de Nierstichting voor de privacywet verantwoordelijk is voor de persoonsgegevens.

2.    Gebruik gegevens alleen voor collectewerkzaamheden
Het is belangrijk dat de persoonsgegevens alleen voor het doel te gebruiken waarvoor zijn ze verzameld. Dat betekent dat ze niet ingezet mogen worden voor andere doeleinden dan communicatie over de collecte en de organisatie van de collecte.
Gegevens waar u mee te maken krijgt:

  • Naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres
  • Geboortedatum
  • Startdatum vrijwilliger/ einddatum vrijwilliger
  • Opmerkingen / notities (alleen collecte gerelateerde informatie noteren)

3.    Maak gegevens nooit openbaar
Er geldt een geheimhoudingsplicht voor de persoonsgegevens die verwerkt worden en die mogen dus niet openbaar gemaakt worden.

4.    Rechten vrijwilligers/collectanten
Iedereen heeft het recht om onder de privacywetgeving zijn eigen persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of volledig te laten verwijderen uit CollecteWeb. Verzoeken hiertoe kunnen bij de afdeling Service & Administratie van de Nierstichting worden gedaan (email: collecte@nierstichting.nl, telefoon 035 - 697 80 50 , ma t/m vrij, 9 - 17 uur).

5.    Handel snel bij een mogelijk datalek
Heeft u (per ongeluk) persoonsgegevens verstuurd naar de verkeerde persoon? Bent u persoonsgegevens verloren? Zijn de persoonsgegevens gestolen? Vermoedt u dat er een datalek is ontstaan? Graag willen wij u vragen dit z.s.m. te melden bij de afdeling Service & Administratie van de Nierstichting. De Nierstichting is als verantwoordelijke verplicht om een eventuele datalek binnen 72 uur te melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

6.    Algemene privacy voorwaarden voor collectanten van de Nierstichting
Mocht u vragen van collectanten krijgen omtrent hun privacy, dan kunt u ze verwijzen naar nierstichting.nl/privacy-statement/privacy-statement-collectevrijwilligers/