Meetings and Symposia Grant (Consortia / Collaboration Programma)

Door voldoende aandacht te besteden aan het verspreiden, communiceren en publiceren van onderzoeksresultaten kan een project binnen het Consortia of Collaboration Programma meer impact genereren. Daarnaast is de interne samenhang binnen een consortium en samenwerking tussen de partners belangrijk voor het slagen van een project.

De Nierstichting biedt daarom financiële ondersteuning voor de organisatie van symposia tijdens de looptijd van een consortium- of collaborationproject. Wij willen projecten binnen het Consortia of Collaboration Programma vooral stimuleren om symposia te organiseren waarbij een breder publiek uitgenodigd is. Denk hierbij aan patiënten die affiniteit hebben met wetenschappelijk onderzoek, zorgprofessionals en beleidsmakers. Symposia zijn met name interessant voor deze doelgroepen wanneer het project klinisch onderzoek bevat.

Om de interne samenhang binnen een consortium en de samenwerking tussen de consortiumpartners te bevorderen stelt de Nierstichting de beurs ook beschikbaar voor bijeenkomsten die vallen binnen de afgesproken monitoring van het consortium. Wij denken dat een sterke samenwerking binnen consortiumprojecten goed is voor de kwaliteit van het onderzoek en het bereiken van zoveel mogelijk impact.

Deze beurs is het hele jaar door aan te vragen door projecten binnen het Consortia of Collaboration Programma van de Nierstichting.

Aanvraag indienen
Dien de aanvraag in via ons nieuwe subsidiebeheersysteem genaamd MIDAS. Let op: het is niet meer mogelijk om een aanvraag per e-mail te versturen.
Informatie over het registreren en inloggen in ons subsidiebeheersysteem MIDAS en over het indienen van een subsidieaanvraag via het systeem staat beschreven in de Gebruikersinstructie voor aanvragers.

In het kort bestaat een aanvraag uit het invullen van:
1. Een digitaal indieningsformulier in MIDAS.
2. Een aanvraagformulier dat als bijlage (pdf) aan het indieningsformulier toegevoegd kan worden. Het aanvraagformulier voor de beurs is hieronder te vinden (onder 'Voorwaarden, informatie en formulieren').

English summary

Promoting dissemination, communication and publicity of results could improve the impact of a consortium or collaboration project. The Dutch Kidney Foundation therefore provides supports for the organisation of symposia during the project. We encourage a project within the Consortia or Collaboration Program to open up a symposium to a broader public (e.g. patients having an affinity with scientific research, health care professionals and policy-makers). Symposia are especially of interest for this public when the project contains clinical research.

Furthermore, internal cohesion and collaboration within a consortium are important factors that make a project successful. In order to strengthen internal cohesion and collaboration within a consortium project leaders could also apply for this grant for the organisation of a meeting within the monitoring plan of the consortium. We are convinced that strengthening collaboration within consortium projects increases the quality of research and improves the consortium impact.

Applications for this grant can be submitted throughout the year by projects within the Consortia or Collaboration Program of the Dutch Kidney Foundation.

Submit an application
Submit your application via our new grant management system called MIDAS. Note: it is not possible to submit your application via email anymore.
Our User manual for applicants contains instructions to register and log in to MIDAS and for submitting a grant application through this system.

In short, an application includes:
1. A digital submission form to be filled out.
2. An application form to be completed and attached (pdf) to the submission form. The application form can be found below (under 'Voorwaarden, informatie en formulieren').