Kolff+ Call for pre-proposals 2021

De Nierstichting stelt binnen het nieuwe Kolff+ Programma diverse beurzen beschikbaar. De drie uitgangspunten zijn talent, creativiteit en het opvolgen van succesvol onderzoek richting impact voor de patiënt. Het programma bestaat uit 2-3 calls per jaar met daarbinnen 3 verschillende beurzen in open competitie; Creativiteit, Junior / Senior Talent en Succes Aanjager beurzen.

Call for pre-proposals

De uiterste inleverdata van een voor aanvraag en volledige aanvraag zijn inmiddels verstreken. Zowel wetenschappers als patiënten beoordelen de onderzoeksvoorstellen. Daarnaast vraagt de Nierstichting aan indieners van volledige aanvragen om patiënten te betrekken bij de uitwerking van hun onderzoeksvoorstel. Op 23 november 2021 vergadert de Wetenschappelijke Raad (WR) over de voorstellen. Het totale budget voor deze call is € 1.400.000.

Aanvraag indienen

Dien je aanvraag in via ons nieuwe subsidiebeheersysteem genaamd MIDAS. Let op: het is niet meer mogelijk om een aanvraag per e-mail te versturen.
Informatie over het registreren en inloggen in ons subsidiebeheersysteem MIDAS en over het indienen van een subsidieaanvraag via het systeem staat beschreven in de Gebruikersinstructie voor aanvragers / User manual for applicants.

In het kort bestaat een aanvraag uit het invullen van:
1. Een digitaal indieningsformulier in MIDAS.
2. Een aanvraagformulier dat je als bijlage (pdf) toevoegt aan het indieningsformulier. Het aanvraagformulier is hieronder te vinden (onder ‘Formulieren’).

English summary

The Dutch Kidney Foundation supports various grants within the new Kolff+ Program. The Program promotes talent, creativity and following up on successful research within a strategic framework that is directed at impact for the patient. The program consists of 2-3 calls per year with 3 different grants in open competition; Creativity, Junior / Senior Talent and Success Accelerator Grants.

Pre-proposal

The calls for pre-proposals and full proposals have been closed. Scientists and patients will assess the proposals. Applicants whose pre-proposal is accepted for full application must involve patients to advise about the project when writing the full proposal. The Scientific Board (WR) will discuss the applications on 23 November 2021. The total budget for this call is € 1.400.000.

Submit an application

Submit your application via our new grant management system called MIDAS. Note: it is not possible to submit your application via email anymore.
Our User manual for applicants contains instructions to register and log in to MIDAS and for submitting a grant application through this system.

In short, an application includes:
1. A digital submission form to be filled out.
2. An application form to be completed and attached (pdf) to the submission form. The application form can be found below (under ‘Formulieren’).

Voorwaarden en informatie Kolff+ Program