Kolff+ Call for pre-proposals 2022

De Nierstichting stelt binnen het nieuwe Kolff+ Programma diverse beurzen beschikbaar. De drie uitgangspunten zijn talent, creativiteit en het opvolgen van succesvol onderzoek richting impact voor de patiƫnt. Het programma bestaat uit 2-3 calls per jaar met daarbinnen 3 verschillende beurzen in open competitie; Creativiteit, Junior / Senior Talent en Succes Aanjager beurzen.

Call for pre-proposals

Voor de Kolff+ Call 2022 zijn er drie verschillende indieningsmomenten. Het eerste indieningsmoment voor vooraanvragen is geopend en sluit op 2 november 2021. Eind december 2021 wordt bekend gemaakt welke vooraanvragen binnen deze ronde geselecteerd zijn voor het indienen van een volledige aanvraag. De uiterste inleverdatum van een volledige aanvraag binnen deze ronde is 1 februari 2022. De ingediende aanvragen worden beoordeeld door wetenschappers en patiëntbeoordelaars. In mei 2022 vergadert de Wetenschappelijke Raad (WR) over de voorstellen. Het totale budget voor deze call wordt uiterlijk eind november 2021 bekend gemaakt.

Planning Kolff+ Calls 2022
Call 1 heeft een indiening van vooraanvragen 7 september 2021 - 2 november 2021. Het besluit over deze call valt in mei/ juni 2022.
Call 2 heeft een indiening van vooraanvragen 15 november 2021 - 10 januari 2022. Het besluit over deze call valt in juli/ augustus 2022.
Call 3 heeft een indiening van vooraanvragen 1 april 2022 - 16 mei 2022. Het besluit over deze call valt in december 2022.

Aanvraag indienen
Dien je aanvraag in via ons nieuwe subsidiebeheersysteem genaamd MIDAS. Let op: het is niet meer mogelijk om een aanvraag per e-mail te versturen.
Informatie over het registreren en inloggen in ons subsidiebeheersysteem MIDAS en over het indienen van een subsidieaanvraag via het systeem staat beschreven in de Gebruikersinstructie voor aanvragers / User manual for applicants.

In het kort bestaat een aanvraag uit het invullen van:
1. Een digitaal indieningsformulier in MIDAS.
2. Een aanvraagformulier dat je als bijlage (pdf) toevoegt aan het indieningsformulier. Het aanvraagformulier is hieronder te vinden (onder ‘Formulieren’).

English summary

The Dutch Kidney Foundation supports various grants within the new Kolff+ Program. The Program promotes talent, creativity and following up on successful research within a strategic framework that is directed at impact for the patient. The program consists of 2-3 calls per year with 3 different grants in open competition; Creativity, Junior / Senior Talent and Success Accelerator Grants.

Pre-proposal
For the Kolff+ Call 2022, there will be three separate submission periods. The first submission period is currently open until 2 November 2021. End of December 2021 we will announce which pre-proposals have been selected for submission of a full application. The deadline for submitting a full proposal (only upon invitation) is 1 February 2022. Scientists and patients will assess the proposals. Applicants whose pre-proposal is accepted for full application must involve patients to advise about the project when writing the full proposal. The Scientific Board (WR) will discuss the applications in May 2022. The total budget for will be announced before the end of November 2021.

Planning of the Kolff+ Calls 2022
Call 1 has a submission period for pre-applications between 7 September 2021 - 2 November 2021. The final decision will be made in May/ June 2022.
Call 2 has a submission period for pre-applications between 15 November 2021 - 10 January 2022. The final decision will be made in July/ August 2022.
Call 3 has a submission period for pre-applications between 1 April 2022 - 16 May 2022. The final decision will be made in December 2022.

Submit an application
Submit your application via our new grant management system called MIDAS. Note: it is not possible to submit your application via email anymore.
Our User manual for applicants contains instructions to register and log in to MIDAS and for submitting a grant application through this system.

In short, an application includes:
1. A digital submission form to be filled out.
2. An application form to be completed and attached (pdf) to the submission form. The application form can be found below (under ‘Formulieren’).