Kolff+ Programma 2022

De Nierstichting stelt binnen het nieuwe Kolff+ Programma diverse beurzen beschikbaar. De drie uitgangspunten zijn talent, creativiteit en het opvolgen van succesvol onderzoek richting impact voor de patiënt. Het programma bestaat uit 2-3 calls per jaar met daarbinnen 3 verschillende beurzen in open competitie; Creativiteit, Junior / Senior Talent en Succes Aanjager beurzen.

Call for pre-proposals

Voor het Kolff+ programma zijn er drie verschillende indieningsmomenten in 2022. De indieningsmomenten voor vooraanvragen binnen de calls van 2022 zijn gesloten. De ingediende aanvragen worden beoordeeld door de Wetenschappelijke Raad (WR) en patiëntbeoordelaars. Het totale budget voor het Kolff+ programma is € 2.700.000 in 2022 en dit wordt gelijk verdeeld over de drie calls (€ 900.000 per call).

Planning Kolff+ Calls 2022

Call 1 heeft een indiening van vooraanvragen 7 september 2021 - 2 november 2021 23:59 uur. Het besluit over deze call valt in juli/augustus 2022.
Call 2 heeft een indiening van vooraanvragen 15 november 2021 - 10 januari 2022 23:59 uur. Het besluit over deze call valt in juli/augustus 2022.
Call 3 heeft een indiening van vooraanvragen 1 april 2022 - 16 mei 2022 23:59 uur. Het besluit over deze call valt in december 2022.

Aanvraag indienen

Dien je aanvraag in via ons subsidiebeheersysteem MIDAS. Let op: het is niet meer mogelijk om een aanvraag per e-mail te versturen.
Informatie over het registreren en inloggen in ons subsidiebeheersysteem MIDAS en over het indienen van een subsidieaanvraag via het systeem staat in de Gebruikersinstructie voor aanvragers / User manual for applicants.

In het kort bestaat een aanvraag uit het invullen van:
1. Een digitaal indieningsformulier in MIDAS.
2. Een aanvraagformulier dat je als bijlage (pdf) toevoegt aan het indieningsformulier. Het aanvraagformulier is hieronder te vinden (onder ‘Formulieren’).

English summary

The Dutch Kidney Foundation supports various grants within the new Kolff+ Program. The Program promotes talent, creativity and following up on successful research within a strategic framework that is directed at impact for the patient. The program consists of 2-3 calls per year with 3 different grants in open competition; Creativity, Junior / Senior Talent and Success Accelerator Grants.

Pre-proposal

For the Kolff+ program, there will be three separate submission periods in 2022. The third submission period for pre-applications will open 1st of April 2022. The deadline is 16 May 2022.

The submission periods  for pre-applications are closed. Scientists and patients will assess the proposals. Applicants whose pre-proposal is accepted for full application must involve patients to advise about the project when writing the full proposal. The Scientific Board (WR) and the patient panel will assess the applications. The total budget for the Kolff+ Call 2022 is € 2.700.000, which is divided equally among the three calls (€ 900.000 per call). 

Planning of the Kolff+ Calls 2022

Call 1 has a submission period for pre-applications between 7 September 2021 - 2 November 2021 23:59h. The final decision will be made in July/August 2022.
Call 2 has a submission period for pre-applications between 15 November 2021 - 10 January 2022 23:59h. The final decision will be made in July/August 2022.
Call 3 has a submission period for pre-applications between 1 April 2022 - 16 May 2022 23:59h. The final decision will be made in December 2022.

Submit an application

Submit your application via our new grant management system called MIDAS. Note: it is not possible to submit your application via email anymore.
Our User manual for applicants contains instructions to register and log in to MIDAS and for submitting a grant application through this system.

In short, an application includes:
1. A digital submission form to be filled out.
2. An application form to be completed and attached (pdf) to the submission form. The application form can be found below (under ‘Formulieren’).

Formulieren Kolff+ Programma