Kolff Call for pre-proposals

De Nierstichting stelt binnen het Kolff Programma persoonsgebonden beurzen beschikbaar die getalenteerde postdocs ondersteunen in verschillende fasen van hun onderzoekscarrière. Ontvangers van een Kolff beurs zijn onderzoekers die écht een bijdrage leveren aan het versterken van het nieronderzoek en de toepassing van onderzoeksresultaten in de praktijk willen bevorderen.

Call for pre-proposals

De uiterste inleverdatum van een volledige aanvraag is inmiddels verstreken. De ingediende aanvragen worden beoordeeld door wetenschappers en patiëntbeoordelaars. Op 17 juni 2021 vergadert de Wetenschappelijke Raad (WR) over de voorstellen. Het totale budget voor deze call is € 700.000.

Aanvraag indienen
Dien je aanvraag in via ons nieuwe subsidiebeheersysteem genaamd MIDAS. Let op: het is niet meer mogelijk om een aanvraag per e-mail te versturen.
Informatie over het registreren en inloggen in ons subsidiebeheersysteem MIDAS en over het indienen van een subsidieaanvraag via het systeem staat beschreven in de Gebruikersinstructie voor aanvragers / User manual for applicants.

In het kort bestaat een aanvraag uit het invullen van:
1. Een digitaal indieningsformulier in MIDAS.
2. Een aanvraagformulier dat je als bijlage (pdf) toevoegt aan het indieningsformulier. Het aanvraagformulier is hieronder te vinden (onder ‘Formulieren’).

English summary

The Dutch Kidney Foundation supports talented postdocs through providing personal grants that support different phases of a research career. Kolff grant recipients are foreseen to make important contributions to the field of renal research and to stimulate the application of research results in practice.

Pre-proposal
The call for pre-proposals has been closed. End of February 2021 we will announce which pre-proposals have been selected for submission of a full application. The deadline for submitting a full proposal (only upon invitation) is 5 April 2021. Scientists and patients will assess the proposals. Applicants whose pre-proposal is accepted for full application must involve patients to advise about the project when writing the full proposal. The Scientific Board (WR) will discuss the applications on 17 June 2021. The total budget for this call is € 700,000.

Submit an application
Submit your application via our new grant management system called MIDAS. Note: it is not possible to submit your application via email anymore.
Our User manual for applicants contains instructions to register and log in to MIDAS and for submitting a grant application through this system.

In short, an application includes:
1. A digital submission form to be filled out.
2. An application form to be completed and attached (pdf) to the submission form. The application form can be found below (under ‘Formulieren’).

Formulieren Kolff Program

  • Vooraanvraagformulier / Pre-application form: Kolff Program
  • Aanvraagformulier / Application form: Kolff Program