Innovation Call for proposals

Binnen het Innovatie-Programma stelt de Nierstichting beurzen beschikbaar voor projecten die ├ęchte innovaties kunnen bewerkstelligen. Projecten die slagen hebben een grote impact op bijvoorbeeld de kwaliteit van leven van (toekomstige) nierpati├źnten, de preventie van (verergering van) nierschade of het nieronderzoek. Bij de beoordeling van een projectvoorstel ligt de focus op de mate waarin het project innovatief en origineel is. De Nierstichting accepteert een hoger risico op het falen van de onderzoekhypothese.

Call for Proposals

De uiterste inleverdatum van een aanvraag is inmiddels verstreken. De ingediende aanvragen worden beoordeeld door wetenschappers en patiëntbeoordelaars. Begin november 2020 vergadert de Wetenschappelijke Raad (WR) over de voorstellen. Het totale budget voor deze call is € 600.000.

Aanvraag indienen
Dien je aanvraag in via ons nieuwe subsidiebeheersysteem genaamd MIDAS. Let op: het is niet meer mogelijk om een aanvraag per e-mail te versturen.
Informatie over het registreren en inloggen in ons subsidiebeheersysteem MIDAS en over het indienen van een subsidieaanvraag via het systeem staat beschreven in de Gebruikersinstructie voor aanvragers / User manual for applicants.

In het kort bestaat een aanvraag uit het invullen van:
1. Een digitaal indieningsformulier in MIDAS.
2. Een aanvraagformulier dat je als bijlage (pdf) toevoegt aan het indieningsformulier. Het aanvraagformulier voor de proefschriftbeurs is hieronder te vinden (onder ‘Formulieren’).

English summary

The Dutch Kidney Foundation has made grants available within the Innovation Program for projects that make innovation reality. Projects that succeed have a high impact on for example the quality of life of (future) kidney patients, prevention of (progression of) kidney disease or renal research.
Proposals are assessed on innovativeness and originality. The Dutch Kidney Foundation accepts a relatively high risk of hypothesis failing.

Call for proposals
The call for proposals has been closed. The submitted proposals are assessed by scientists and patient reviewers. The Scientific Board (WR) will discuss the applications at the beginning of November 2020. The total budget for this call is € 600,000.


Submit an application
Submit your application via our new grant management system called MIDAS. Note: it is not possible to submit your application via email anymore.
Our User manual for applicants contains instructions to register and log in to MIDAS and for submitting a grant application through this system.

In short, an application includes:
1. A digital submission form to be filled out.
2. An application form to be completed and attached (pdf) to the submission form. The application form can be found below (under ‘Informatie en formulieren’).