Collaboration Call for pre-proposals

Met de Collaboration Grant wil de Nierstichting samenwerking tussen een of meer groepen gedrags-/sociale wetenschappers en een of meer groepen medische wetenschappers stimuleren. Het doel van het samenwerkingsproject is het aanpakken van een vraag die belangrijk is vanuit het perspectief van de patiënt. Het patiëntperspectief bepaalt het onderwerp, het doel en de aanpak van het project. Projecten zijn er op gericht het verschil te maken voor patiënten. Daarnaast zijn projecten gericht op het bereiken van meer translationele impact om de kwaliteit van zorg voor nierpatiënten te verbeteren en/of de preventie van (progressie van) chronische nierziekte.

Call for pre-proposals

De uiterste inleverdatum van een volledige aanvraag is inmiddels verstreken. De ingediende aanvragen worden beoordeeld door wetenschappers en patiëntbeoordelaars. Begin november 2020 vergadert de Wetenschappelijke Raad (WR) over de voorstellen. Het totale budget voor deze call is € 500.000 voor één beurs.

Aanvraag indienen
Dien je aanvraag in via ons nieuwe subsidiebeheersysteem genaamd MIDAS. Let op: het is niet meer mogelijk om een aanvraag per e-mail te versturen.
Informatie over het registreren en inloggen in ons subsidiebeheersysteem MIDAS en over het indienen van een subsidieaanvraag via het systeem staat beschreven in de Gebruikersinstructie voor aanvragers / User manual for applicants.

In het kort bestaat een aanvraag uit het invullen van:
1. Een digitaal indieningsformulier in MIDAS.
2. Een aanvraagformulier dat je als bijlage (pdf) toevoegt aan het indieningsformulier. Het aanvraagformulier voor de proefschriftbeurs is hieronder te vinden (onder ‘Formulieren’).Het doel van de samenwerking is het optimaliseren van de kwaliteit van leven en de kwaliteit van zorg voor nierpatiënten en/of de preventie van de (verergering van) chronische nierschade. Daarnaast bevordert samenwerking de verbinding tussen nieronderzoek en patiëntenzorg en/of de preventie van nierschade, waardoor onderzoeksresultaten meer impact kunnen hebben op de praktijk.

English Summary

With the Collaboration Grant the Dutch Kidney Foundation wants to stimulate collaboration between one or more behavioural/social research groups with one or more medical research groups. The aim of this collaborative project is tackling a question that is important from the patient perspective. The patient perspective drives the project's subject matter, goal and approach. Projects aim at making a difference for patients. Besides this, projects aim at reaching more translational impact to improve the quality of life and quality of care of kidney patients and/or the prevention of (progression of) chronic kidney disease.

Pre-proposal
The call for proposals has been closed. The submitted proposals are assessed by scientists and patient reviewers. The Scientific Board (WR) will discuss the applications at the beginning of November 2020. The total budget for this call is € 500.000 for one grant.

Submit an application
Submit your application via our new grant management system called MIDAS. Note: it is not possible to submit your application via email anymore.
Our User manual for applicants contains instructions to register and log in to MIDAS and for submitting a grant application through this system.

In short, an application includes:
1. A digital submission form to be filled out.
2. An application form to be completed and attached (pdf) to the submission form. The application form can be found below (under ‘Formulieren’).