Terug naar het overzicht

Visualization of Viable Renal Cells in Donor Kidneys during Normothermic Machine Perfusion

Projectcode 20OI153 Projectleider Prof Henri Leuvenink Dr Projecttype Innovation Organisatie + UMCG - Afd. Chirurgie Toegekend bedrag € 100 000,00 Startdatum 1-10-2021 Looptijd 24 maanden Status Lopend

Doel

Een methode ontwikkelen om een betere inschatting te kunnen maken van de kwaliteit van donornieren. Daarvoor gebruiken de onderzoekers een zelfontwikkeld camerasysteem dat in staat is om nanopartikels te visualiseren.

Samenvatting

Er bestaat een tekort aan donornieren voor transplantatie. Om toch aan de behoefte te kunnen voldoen worden ook nieren met een verhoogd risico steeds vaker geaccepteerd. De kwaliteit van de nier is moeilijk in te schatten maar is bepalend voor de transplantatie-uitkomst. De kans bestaat dat de donornier faalt. Ook bestaat er een kans dat een afgekeurde donornier het toch goed zou hebben gedaan in de patiënt.

Met een nieuwe techniek is het mogelijk om een betere inschatting te maken van de kwaliteit van de nier. Normotherme machine perfusie (NMP) wordt gebruikt om organen te perfunderen met warm bloed op lichaamstemperatuur. Deze techniek wordt vooral bij levers en longen veel toegepast. Het was oorspronkelijk vooral bedoeld als betere bewaartechniek, maar het lijkt ook mogelijk om de orgaanfunctie te testen tijdens NMP, wat voor levers en longen een goed bruikbare vitaliteitsmaat is. Bij nieren werkt dat anders. Een groot deel van de nieren heeft een vertraagd functieherstel na transplantatie van enkele dagen tot maanden, waardoor een functiemeting vlak voor transplantatie een grove onderschatting van de vitaliteit is. De functie kan immers later alsnog op gang komen.

Binnen deze studie willen de onderzoekers de potentie van een donornier op een andere manier in beeld brengen. Ze hebben al een camerasysteem ontwikkeld dat in staat is om zogenaamde viability-sensors real-time te visualiseren. De sensors bestaan uit fluorescerende nano-partikels die opgenomen worden door levende cellen. De NMP-techniek en camerasystemen zijn los van elkaar getest in een aantal pilotexperimenten. De nano-partikels zijn ontwikkeld in Denemarken. De onderzoekers konden aantonen dat deze partikels goed zichtbaar waren en als viability-sensor bruikbaar zijn.

In dit project zullen de onderzoekers allereerst het NMP-systeem en het camerasysteem integreren om vervolgens rattennieren met verschillende gradaties van schade in beeld te brengen. Als dit gelukt is doen ze hetzelfde met varkens nieren omdat die wat betreft functie en grootte erg lijken op mensennieren. Door de grootte van de nier is het niet mogelijk om de gehele varkensnier real-time te scannen. Een volgende stap zou dan ook zijn bij slagen van dit project om een camerasysteem te ontwikkelen dat dit wel kan.
https://nierstichting.nl/nieuws/2021/01/betere-inschatting-van-donornieren/

Trefwoorden

Soort: identificatie, validatie in modelsystemen, dieronderzoek
Onderwerp: donornieren, transplantatie, nanopartikels, normotherme machine perfusie