Terug naar het overzicht

PREhabilitation of CAndidates for REnal Transplantation

Projectcode 20OS008 Projectleider dr. Coby Annema Projecttype Collaboration Grant Organisatie + UMCG - Afd. Gezondheidswetenschappen Toegekend bedrag € 500 000,00 Startdatum 1-09-2021 Looptijd 48 maanden Status Lopend

Doel

Het ontwikkelen van een prehabilitatieprogramma voor niertransplantatiepatiënten zodat zij in betere conditie zijn tijdens de wachtperiode en tijdens de transplantatie. Dit verbetert hun kwaliteit van leven en mogelijk herstellen zij sneller van de transplantatie.

Samenvatting

Voor patiënten op de wachtlijst is het belangrijk om zowel lichamelijk als geestelijk in een optimale conditie te zijn voor de transplantatie. Door hun chronische nieraandoening hebben niertransplantatiekandidaten vaak een verminderde conditie. Dit uit zich door een slechte lichamelijke conditie en voedingstoestand, vermoeidheid en/of psychische klachten.

Om de algehele conditie van niertransplantatiekandidaten voorafgaand aan de transplantatie te verbeteren zou prehabilitatie uitkomst kunnen bieden. Prehabilitatie is een vorm van revalidatie, maar dan voorafgaand aan een operatie, en omvat lichamelijke oefeningen, voedingsmaatregelen en oefeningen voor stressvermindering.

Met prehabilitatie tijdens de wachtlijstperiode kunnen niertransplantatiekandidaten zowel hun lichamelijke als hun geestelijk conditie verbeteren. Dit biedt voordelen voor hun gezondheid en kwaliteit van leven voor de transplantatie, maar mogelijk herstellen zij ook sneller na de transplantatie. Tevens draagt prehabilitatie bij aan het verbeteren van de kwaliteit van zorg voor niertransplantatiekandidaten.

Vraag/doelstellingen
Het doel van PreCareTx is om met en voor niertransplantatiekandidaten een persoonsgericht prehabilitatieprogramma te ontwikkelen en te testen. Het project omvat drie delen:
1) Een contextanalyse om na te gaan waarmee rekening gehouden moet worden bij de ontwikkeling en de implementatie van prehabilitatie. Dit wordt gedaan door vier bijeenkomsten van een focusgroep (twintig patiënten, tien partners, tien hulpverleners), interviews (tien patiënten, vijf hulpverleners), analyse van gegevens uit eerder onderzoek en vragenlijstonderzoek onder niertransplantatiekandidaten.
2) De ontwikkeling van het prehabilitatieprogramma in een werkgroep, bestaande uit niertransplantatiekandidaten en partners en verschillende hulpverleners. Voor de verschillende onderdelen van het programma worden, volgens een vaste methodiek, meerdere interventies ontwikkeld. Interventies kunnen wisselen in frequentie en intensiteit, waardoor het mogelijk wordt om interventies aan te passen aan de behoeften en mogelijkheden van de individuele niertransplantatiekandidaat.
3) Testen van het prehabilitatieprogramma om de effecten van het programma op het verbeteren van de algehele conditie van niertransplantatiekandidaten te onderzoeken en mogelijkheden voor implementatie in de dagelijkse praktijk na te gaan. In totaal kunnen 100 niertransplantatiekandidaten deelnemen aan dit onderzoek. Op basis van een screening (week 0), bestaande uit vragenlijstonderzoek en fysieke testen, en voorkeuren van de deelnemer wordt een individueel programma met haalbare doelen samengesteld. De helft krijgt 10 weken prehabilitatie, waarna de metingen herhaald worden (week 12). Daarna ontvangt deze groep de gebruikelijk zorg. De andere helft ontvangt eerst de gebruikelijk zorg en na meting op 12 weken prehabilitatie. Na 24 weken worden de metingen bij alle deelnemers herhaald. Tijdens de prehabilitatie periode worden deelnemers begeleid door een leefstijlcoach.

Trefwoorden

Soort: klinisch onderzoek, ontwikkeling, interventiestudie
Onderwerp: transplantatie, prehabilitatie, kwaliteit van leven