Terug naar het overzicht

Predicting the course of sepsis-induced acute kidney injury

Projectcode 19OK009 Projectleider dr. Hessel Peters Sengers Projecttype Kolff Organisatie Ams. UMC Loc. AMC - Afd. Centrum Exp. & Moleculaire Geneesk. Toegekend bedrag € 150 000,00 Startdatum 1-06-2020 Looptijd 24 maanden Status Lopend

Doel

Op de korte termijn meer inzicht in acute nierschade ontstaan door sepsis. Het ontwikkelen van een model dat vroegtijdig patiënten kan identificeren met aanhoudende AKI of met een risico op IC-verworven AKI. Zo kunnen artsen beter en eerder bepalen welke patiënten baadt hebben bij het aanpassen van bepaalde interventies (bv. reduceren van nier beschadigende medicatie, toepassen van dialyse). Op de lange termijn het voorkomen van chronische nierschade en het verbeteren van de gezondheid door adequate diagnose en behandeling.

Samenvatting

Postdoc Startup Grant

Bij de helft van de volwassenen met een opname op de intensive care (IC) afdeling van een ziekenhuis komt acute nierschade (AKI) voor. Bij AKI werken de nieren plotseling (acuut) heel slecht. Door AKI kan chronische nierschade ontstaan. De meest voorkomende oorzaak van AKI in de IC is sepsis. Sepsis is een heftige reactie van het afweersysteem op een infectie en kan dodelijk zijn. Er is geen specifieke behandeling voor acute nierschade veroorzaakt door sepsis. De behandeling richt zich op de oorzaak, bijvoorbeeld door het stoppen van bepaalde medicijnen. Daarnaast kan dialyse helpen.
De uitkomst van patiënten met sepsis geassocieerde AKI hangt samen met herstel patronen van AKI. De “Acute Disease Quality Initiative Workgroup” (ADQI) heeft mede hierom definities opgesteld, waarbij een indeling is gemaakt in kortdurende (minder dan 48 uur) en persisterende (aanhoudende) AKI.
Lang werd gedacht dat een verminderde bloedtoevoer naar de nier, leidend tot celdood (ook wel “acute tubulus necrose” genoemd, afgekort ATN), sepsis geassocieerde AKI veroorzaakt. Door onderzoek is nu bekend dat bij sepsis de doorbloeding van de nier normaal of zelfs verhoogd is met minimale ATN. Dierexperimenten suggereren dat andere mechanismen, zoals ontsteking en vaatwandontregeling, belangrijk zijn. Deze mechanismen zijn nauwelijks onderzocht bij patiënten en het is onbekend welke mechanismen de herstelpatronen van AKI beïnvloeden.
In dit onderzoek wordt gebruik gemaakt van data uit het MARS cohort. Dit cohort bestaat uit alle IC opnamen van twee academische centra waarvan 2342 IC patiënten met sepsis van wie dagelijks gegevens over klinische parameters, laboratorium waarden (zoals urine output en nierfunctie), interventies en belangrijke plasmaproteïnen van het afweersysteem opgeslagen zijn in een database. Bovendien zijn dagelijkse bloed en urinemonsters beschikbaar van deze patiënten.

Vraag/Doelstellingen:
1. Inzicht verkrijgen in risico factoren voor sterfte door persisterende AKI en het ontstaan van AKI in de IC na opname voor sepsis.
2. Inzicht verkrijgen in onderliggende mechanismen van persisterende AKI en het ontstaan van AKI in de IC na opname voor sepsis.
3. Het ontdekken en valideren van nieuwe biomarkers die de herstelpatronen van AKI of het ontstaan van AKI in de IC kunnen voorspellen.

Trefwoorden

Soort: translationeel onderzoek, reeds beschikbare data, biobank
Onderwerp: acute nierschade, sepsis, intensive care, persisterende AKI, MARS cohort