Terug naar het overzicht

Innate immune-regulating nanotherapy for renal transplantation

Projectcode 19OK008 Projectleider dr. Raphael Duivenvoorden Projecttype Kolff Organisatie Radboudumc - Afd. Nierziekten Toegekend bedrag € 375 000,00 Startdatum 1-09-2020 Looptijd 48 maanden Status Lopend

Doel

Op korte termijn het ontwikkelen van een succesvolle nanotherapie voor het remmen van de immuunreactie bij niertransplantatie patiënten. Op lange termijn het remmen van de immuunreactie bij andere nierziekten waarbij monocyten en macrofagen een belangrijke rol spelen, zoals lupus erythematosus of granulomatose met poliangiitis.

Samenvatting

Senior Postdoc Grant

Er worden jaarlijks ongeveer 1000 niertransplantaties in Nederland uitgevoerd. Patiënten met een niertransplantaat krijgen levenslang medicijnen die het afweersysteem onderdrukken. Dit om te voorkomen dat het lichaam de getransplanteerde nier afstoot. Helaas blijft acute afstoting vaak voorkomen. Bovendien hebben de huidige afweeronderdrukkende medicijnen bijwerkingen, waaronder infecties, kanker, suikerziekte en bij bepaalde medicijnen ook nierschade. Het ontwikkelen van nieuwe medicijnen die effectief zijn en minder bijwerkingen hebben is daarom belangrijk. De huidige afweeronderdrukkende medicijnen zijn voornamelijk gericht op een bepaald type afweercellen: T cellen. Andere type afweercellen spelen echter ook een duidelijke rol: monocyten en macrofagen. Zo vormen deze cellen de meerderheid van de ontstekingscellen in de ontstekingsreactie bij acute afstoting. De onderzoekers richten zich in dit onderzoek daarom op het ontwikkelen van een nieuw type behandeling gericht op monocyten en macrofagen. Daarbij gebruiken ze nanotechnologie om ervoor te zorgen dat de medicatie specifiek bij dit type afweercellen terecht komt. Doordat er meer van het medicijn bij de cellen terecht komt, komt er minder van het medicijn bij andere cellen in het lichaam terecht, waardoor eventuele bijwerkingen verminderen.
In diermodellen van diverse ziektebeelden, zoals hart- en vaatziekten en kanker, hebben de onderzoekers laten zien dat deze nanotechnologie werkt. Onlangs hebben de onderzoekers de techniek toegepast in een diermodel van een harttransplantatie. Een week van behandeling met nanotherapie zorgde voor onbepaalde tijd (tot 100 dagen gemeten) dat het harttransplantaat niet werd afgestoten zonder dat daar andere afweeronderdrukkende medicijnen voor nodig waren.
In dit onderzoek zal de onderzoeker testen welk type medicatie het best kan worden ingebouwd in de nanodeeltjes. Hiervoor gebruiken de onderzoekers een diermodel voor harttransplantatie en een diermodel voor niertransplantatie. Daarnaast wordt de veiligheid uitgebreid getest.

Vraag/Doelstellingen:
1. Het ontrafelen van de cellulaire mechanismen, met als doel het identificeren van relevante mechanismen waarop de behandeling zich kan richten.
2. Het ontwikkeling van nanotherapiën.
3. Testen van de effectiviteit van de nanotherapieen in experimentele transplantatie modellen.

Trefwoorden

Soort: (pre-klinische) ontwikkeling, cel, dier
Onderwerp: niertransplantaat, monocyten, macrofagen, nanotherapie