Terug naar het overzicht

Feasibility of hemodialysis patient preference-based approach in the treatment of hyperphosphatemia

Projectcode 19OI14 Projectleider prof. dr. Frans van Ittersum Projecttype Innovation Organisatie Amsterdam UMC Locatie Vumc - Afd. Nefrologie Toegekend bedrag € 100 000,00 Startdatum 15-12-2019 Status Lopend

Doel

Testen van de bruikbaarheid en haalbaarheid (feasibility) van een strategie waarbij patiënt-gerelateerde uitkomsten (PROMs) de keuze voor het fosfaatbindende medicijn bepalen.

Samenvatting

Veel patiënten met een ernstig verminderde nierfunctie zijn afhankelijk van hemodialyse. Deze behandeling moeten zij meestal drie keer per week ondergaan. Naast de behandeling wordt een groot aantal medicijnen en leefregels voorgeschreven. Veel van deze medicijnen zijn fosfaatbinders; zij zorgen ervoor dat de verhoogde waarden van fosfaat in het bloed dalen. Fosfaat is een mineraal dat nodig is bij de energievoorziening van het lichaam. Ook zorgt fosfaat samen met calcium (een bestanddeel van kalk) voor stevige botten en tanden. Te veel fosfaat is echter niet goed en zorgt voor complicaties op de lange termijn, zoals botziekte, hart- en bloedvatziektes.
Er zijn verschillende fosfaatbinders beschikbaar die even goed werken. De keuze welke fosfaatbinder wordt voorgeschreven wordt vaak bepaald door het behandelteam en dat is vreemd. Bijwerkingen en gebruiksgemak van de medicatie kunnen namelijk sterk verschillen tussen patiënten. Dit zijn dingen die de patiënt zelf veel beter kan beoordelen dan een arts of verpleegkundige. Het niet meenemen van de beoordeling van de patiënt kan een negatieve invloed hebben op de gezondheid van de patiënt. Hierbij valt te denken aan bijwerkingen die te voorkomen zijn, maar ook de motivatie om de behandeling vol te houden.
Als de patiënt de regie over de behandelkeuze heeft, is de verwachting dat de tevredenheid over de behandeling toeneemt. Ook zal de motivatie en de therapietrouw stijgen en daardoor zal ook de fosfaatwaarde in het bloed verbeteren. Op langere termijn kan dit leiden tot minder complicaties en een verbetering van door patiënten zelf gerapporteerde uitkomsten (PROMs). PROMs zijn eenvoudige vragenlijsten voor patiënten waarmee van alles kan worden gemeten zoals pijn, vermoeidheid, lichamelijk functioneren, bijwerkingen van geneesmiddelen.
In dit onderzoek krijgen patiënten drie keer twee weken lang een van de drie verschillende fosfaat-verlagend medicijnen. Hierna bepaalt de patiënt welk van de drie medicijnen het beste bij hem/haar past. Daarna wordt in overleg met het behandelteam de hoeveelheid van het gekozen medicijn aangepast tot de gewenste hoeveelheid fosfaat in het bloed is bereikt. Meerdere malen wordt gekeken of de patiënt tevreden is over de behandeling. De patiënten uit deze groep worden vergeleken met andere dialysepatiënten waarbij de behandeling gaat zoals normaal; dat wil zeggen de keuze van fosfaat-verlagend medicijn is bepaald door het behandelteam. Ook krijgen deze patiënten niet drie perioden met verschillende medicijnen. Patiënten uit deze groep krijgen wel dezelfde beoordeling op hoeveelheid fosfaat in het bloed en de tevredenheid over de behandeling.

Trefwoorden

Soort: Onderzoek met mensen, klinisch
Onderwerp: Dialyse, fosfaatbinders, Patient Reported Outcome Measures (PROMs)