Terug naar het overzicht

Accurate estimation of sodium intake with minimal patient burden

Projectcode 19OP016 Projectleider dr. Rik Olde Engberink Projecttype PhD Student Organisatie Amsterdam UMC Locatie AMC - Afd. Nefrologie Toegekend bedrag € 260 000,00 Startdatum 1-02-2020 Looptijd 48 maanden Status Lopend

Doel

Onderzoeken van alternatieve methodes om de zoutinname van nierpatiënten in te schatten met urine en welke methode de voorkeur van patiënten heeft. Op korte termijn leidt het beter inschatten van natriuminname tot nauwkeurigere dieetadviezen en een beter dieet. Dit zal zich op termijn vertalen in een verbetering van de gezondheid en kwaliteit van leven voor patiënten met nierziekten, maar ook van patiënten met moeilijk te behandelen hoge bloeddruk waarbij de zoutinname wordt gecontroleerd.

Samenvatting

Een eenmalige verzameling van 24-uurs urine is onvoldoende om de inname van natrium (een onderdeel van keukenzout) nauwkeurig te schatten. Doordat natrium tijdelijk kan worden opgeslagen in het lichaam (niet-osmotische natriumopslag) onder invloed van de hormonen aldosteron en cortisol kan de geschatte zoutinname 5 gram afwijken van de daadwerkelijke inname. Dit leidt op zijn beurt tot verkeerde dieetadviezen. Het enige bewezen nauwkeurige alternatief, het sparen van 7x 24-uurs urine, is niet patiëntvriendelijk. Daarom is er behoefte aan een nieuwe methode. Dit project richt zich op verschillende methoden om de natriuminname beter in te schatten zonder dat dit meer moeite kost voor de patiënt.

Vraag/Doelstellingen:
1. Het verzamelen van meerdere porties urine gedurende opeenvolgende dagen is minstens zo nauwkeurig als één of meerdere 24-uurs urineverzamelingen. Om deze hypothese te testen zullen 20 gezonde proefpersonen en 20 patiënten met een chronische nierziekte 14 dagen lang een dieet met een afgemeten hoeveelheid natrium krijgen en gedurende 17 lang alle urine verzamelen. Daarnaast laten de patiënten via een vragenlijst weten welke methode van urine verzamelen hun voorkeur heeft.
2. De betrouwbaarheid van één 24-uurs urineverzameling kan worden verbeterd door het meten van de hormonen aldosteron en cortisol. Voor het testen van deze hypothese wordt de eerder uitgevoerde Mars studie gebruikt. In deze studie zaten 12 gezonde vrijwilligers die 105 tot 205 dagen lang in een nagebouwd ruimtestation hebben geleefd waarbij alle urine is verzameld en de natriuminname zeer nauwkeurig is gemeten.
3. De verhouding van natrium/kalium in de urine is mogelijk een betere maat dan de urine natriummeting, omdat het betrouwbaarder het dieet inschat. Deze hypothese zal de onderzoeksgroep onderzoeken in de bovengenoemde studies. Ook zal de groep met twee grote onderzoeksdatabases onderzoeken of de verhouding van urine natrium/kalium gebruikt kan worden voor het inschatten van het risico op nier-, hart- en vaatziekten op de lange termijn.

Trefwoorden

Soort: Onderzoek met mensen, klinisch
Onderwerp: natrium, 24-uurs urine, zout, aldosteron, cortisol, repetitieve spot urine collectie