224 resultaten, resultaat 1 tot en met 20.

Zoekmethode

Sorteer op: Startdatum / Projecttype / Projectcode

Polyomavirus infection after kidney transplantation: risk, impact, prevention

Projectcode 13A1D302 Projectleider Dr. Mariet Feltkamp MD PhD Organisatie LUMC - Afd. Medische Microbiologie Projecttype Calls for proposals archief

Niertransplantatiepatiënten zijn genoodzaakt om levenslang afweerremmende medicijnen te gebruiken om afstoting van de nier te voorkomen. Een nadeel van afweerremmende medicijnen is dat deze ook de afweer tegen infecties onderdrukken. Daardoor kan bijvoorbeeld het BK-polyomavirus (BKV), dat zich van…

Individualization of dialysis treatment by continuous monitoring of electrolytes by novel optical sensor technologies

Projectcode NT12.02 Projectleider dr. Arjan Frijns Organisatie Technische Universiteit Eindhoven - Afd. Biom. Technologie Projecttype Calls for proposals archief

Een belangrijke doelstelling van hemodialyse is een normalisering van de mineralenbalans (elektrolytenbalans), die bij patiënten met eindstadium nierfalen ernstig verstoord kan zijn. Bij hemodialyse wordt het bloed via een halfdoorlaatbaar membraan (kunstnier) in contact gebracht met dialysevloeist…

De relevantie van HLA- en donorspecifieke memory B-cellen in geimmuniseerde niertransplantatiekandidaten

Projectcode VR12.03 Projectleider dr. Sebastiaan Heidt Organisatie LUMC - Afd. Immunohematologie en bloedtransfusie Projecttype Calls for proposals archief

Niertransplantatie is momenteel de behandeling met de beste vooruitzichten voor patiënten met eindstadium nierfalen. Echter, een belangrijke beperkende factor voor transplantatie is het bestaan van weefselgroepen, die net als bloedgroepen vaak verschillend zijn tussen personen, maar nog meer divers…

Long-term follow-up after live kidney donation; a matched, controlled study on renal function and quality of life

Projectcode 13A1D301 Projectleider prof. dr. Jan IJzermans Organisatie Erasmus MC - Afd. Algemene Heelkunde Projecttype Calls for proposals archief

Op dit moment is de kennis over de langetermijngevolgen van levende nierdonatie voor donoren onvolledig. In de meeste centra voor niertransplantatie zijn de criteria waaraan levende donoren moeten voldoen zeer veilig opgesteld. Tussen Europese landen zijn er echter verschillen in de toelatingscrite…

Implementatiestudie bloeddrukmeten bij kinderen met overgewicht in de Jeugdgezondheidszorg

Projectcode VR12.01 Projectleider dr. J.E. Kist Organisatie Amsterdam UMC Locatie Vumc - EMGO+ Instituut Projecttype Calls for proposals archief

Volwassenen en kinderen met overgewicht hebben een verhoogd risico op hoge bloeddruk. Hoge bloeddruk is een belangrijke oorzaak van nierschade en hart- en vaatziekten. De verwachting is dat het regelmatig meten van de bloeddruk bij kinderen met overgewicht effectief is om hoge bloeddruk vroegtijdig…

Intervention in local renal complement activation before transplantation to improve transplant outcome in kidneys derived from brain-dead donors

Projectcode C07.2222 Projectleider dr. M.A.J. Seelen Organisatie + UMCG - Afd. Nefrologie Projecttype Calls for proposals archief

Het succes van niertransplantatie op de korte termijn is groot maar veel dononieren gaan op de lange termijn verloren. Dit probleem speelt met name bij transplantatie met postmortale nieren. De kwaliteit van de nier vóór transplantatie speelt daarbij een grote rol. Een mindere kwaliteit van de nier…

Toll-like receptors drive tubular repair by regulating Wnt expression and epithelial morphogenesis

Projectcode 13A3D301 Projectleider dr. G Stokman Organisatie None Projecttype Calls for proposals archief

Schade aan het tubulusepitheel (de cellen van de nierbuis) tijdens acute nierschade kan leiden tot de ontwikkeling van chronische nierziekten en kan verergeren tot eindstadium nierfalen. Ischemie-reperfusie schade (IRS) is een vaak voorkomende vorm van acute nierschade en een belangrijke risicofact…

PREhabilitation of CAndidates for REnal Transplantation

Projectcode 20OS008 Projectleider dr. Coby Annema Organisatie + UMCG - Afd. Gezondheidswetenschappen Projecttype Collaboration Grant

Voor patiënten op de wachtlijst is het belangrijk om zowel lichamelijk als geestelijk in een optimale conditie te zijn voor de transplantatie. Door hun chronische nieraandoening hebben niertransplantatiekandidaten vaak een verminderde conditie. Dit uit zich door een slechte lichamelijke conditie en…

Strengthening the evidence base for sex-, gender- and ethnicity-sensitive prevention of chronic kidney disease in the Netherlands

Projectcode 19OS004 Projectleider Irene van Valkengoed PhD Organisatie Amsterdam UMC, locatie AMC - Afd. Public Health Projecttype Collaboration Grant

Het voorkomen en de progressie van chronische nierschade (CKD) verschilt tussen mannen en vrouwen. Gemiddeld komt CKD vaker voor bij vrouwen (12.1%) in vergelijking met mannen (8.1%). Mannen met CKD hebben een snellere achteruitgang van de nierfunctie en worden vaker behandeld met een nierfunctieve…

Safety, Success Rate And Long Term Consequences Of Renal Denervation In Patients With Therapy Resistant Hypertension: The Dutch National Renal Denervation Registry.

Projectcode CPI12.02 Projectleider dr. P.J. Blankestijn Organisatie UMCU - Afd. Nefrologie & Hypertensie Projecttype Consortia

Tot voor kort was bloeddrukverlagende medicatie de enige therapie voor hypertensie. Ondanks de beschikbaarheid van verschillende soorten medicatie bereikt bijna een derde van patiënten met hypertensie niet de streef bloeddrukwaarden (resistente hypertensie) en ervaren veel patiënten hinderlijke bij…

Voorkomen van terugval met een combinatietherapie van levamisol en prednison in kinderen met een eerste episode van idiopathisch nefrotisch syndroom (LEARNS)

Projectcode CP16.03 Projectleider dr. Antonia Bouts Organisatie Ams. UMC Locatie Ams. - Emma KinderZH - Afd Kindernefrologie Projecttype Consortia

Voorkomen van terugval met een combinatietherapie van levamisol en prednison in kinderen met een eerste episode van idiopathisch nefrotisch syndroom. Onderzoeksgroep 1: Dr. A. Bouts, AMC (Amsterdam), Afdeling Kindernefrologie Onderzoeksgroep 2: Dr. S. Florquin, AMC (Amsterdam), Afdeling Pathologie…

Lithium-associated renal injury: a feasibility study

Projectcode CPI12.01 Projectleider prof. dr. Peter Deen Organisatie Radboudumc - Afd. Fysiologie Projecttype Consortia

Bipolaire stemmingsstoornis (manisch-depressieve stoornis) treedt op bij ca. 2 procent van de bevolking. Veel patiënten krijgen lithium als medicatie. Dit medicijn stabiliseert de stemming, maar patiënten zijn hiervan levenslang afhankelijk. Bovendien leidt langdurige lithiumbehandeling bij een dee…

TASKFORCE: Targeting Accelerated Senescence in Kidney Fibrosis: Opportunities for Regeneration and CurE

Projectcode CP1805 Projectleider prof. dr. Roel Goldschmeding Organisatie UMCU - Afd. Pathologie Projecttype Consortia

Chronische nierziekten nemen toe, met name onder ouderen. Dit heeft een negatieve impact op de kwaliteit van leven en brengt hoge zorgkosten met zich mee. Bij chronische nierziekten treedt vaak verlittekening (nierfibrose) op. Dit is bindweefselvorming in de nieren als gevolg van nierschade en leid…

K+onsortium

Projectcode CP16.01 Projectleider prof. dr. Ewout Hoorn Organisatie Erasmus MC - Afd. Int. Geneeskunde, Nefrologie en Transpl. Projecttype Consortia

Met het \"zout\" in onze voeding wordt meestal natrium bedoeld. Te veel natrium in onze voeding verhoogt de bloeddruk en vergroot het risico op hart- en vaatziekten. Maar naast natrium is er nog een belangrijk zout in onze voeding: kalium. Ons huidige dieet is natriumrijk maar kaliumarm. En dit ter…

COMBAT Consortium: COMplement: Basic mechanisms, Assay development and novel Therapy

Projectcode CP1427 Projectleider prof. dr. Cees van Kooten Organisatie LUMC - Afd. Interne Geneeskunde Projecttype Consortia

Complementgemedieerde nierziekten: mechanismen, diagnose en translatie naar een betere behandeling. Onderzoeksgroep 1: Prof. dr. Cees van Kooten en dr. Aiko P.J. de Vries, Afdeling Nefrologie, LUMC Leiden. Onderzoeksgroep 2: Prof. dr. Lambert van den Heuvel en dr. Nicole C.A.J. van de Kar, Afdeli…

Risk assessment of Kidney Graft Failure by HLA antibody profiling. PROCARE: The Profiling Consortium of Antibody Repertoire and Effectorfunctions

Projectcode CP12.23 Projectleider dr. Henny Otten Organisatie + UMC Utrecht - Medische Immunologie Projecttype Consortia

Risk assessment of Kidney Graft Failure by HLA antibody profilingPROCARE: The Profiling Consortium of Antibody Repertoire and Effectorfunctions Onderzoeksgroep I: Dr. H.G. Otten, Laboratorium Translationele Immunologie, UMC Utrecht Onderzoeksgroep II: Prof. dr. F.H.J. Claas, afd. Immunohematolo…

Dipak Completion Grant: Developing Interventions to halt Progression of Autosomal Dominant Polycystic Kidney Disease

Projectcode CP15.01 Projectleider prof. dr. Dorien Peters Organisatie LUMC - Afd. Humane Genetica Projecttype Consortia

Ontwikkelen van interventies om de progressie van ADPKD (cystenieren) te stoppen: Het DIPAK Consortium Onderzoeksgroep I: Prof. Dorien J.M. Peters, PhD, Leiden University Medical Center, Department of Human Genetics; Prof. Johannes W. de Fijter, MD,PhD Department of Internal Medicine LUMC. Onderzo…

NIer Gerichte Research van Arterie tot Mens: centrale rol voor Magnesium++ (NIGRAM2-plus)

Projectcode 16TKI02 Projectleider Prof.dr. Marc Vervloet Organisatie Amsterdam UMC Locatie Vumc - Afd. Nefrologie Projecttype Consortia

Hart- en vaatziekten zijn de meest voorkomende oorzaak van complicaties en voortijdige sterfte in patiënten met chronische nierziekte. Eerder heeft het NIGRAM consortium met financiering van de Nierstichting onderzoek gedaan naar de rol van het FGF23-Klotho-vitamine D systeem bij het ontstaan van h…

The GLYCOcalyx and heparanase as biomarkers and therapeutic targets in TREATment of glomerular diseases

Projectcode 16TKI01 Projectleider Prof. dr. Johan van der Vlag Prof. dr. Organisatie Radboudumc - Afd. Nierziekten Projecttype Consortia

Er is een sterke toename in de aantallen nieuwe patiënten met diabetische nefropathie (nierziekte veroorzaakt door diabetes) en nierfilterontsteking. Het in 2016 afgeronde consortiumproject GLYCOREN heeft met financiering van de Nierstichting aangetoond dat de glycocalyx een belangrijke rol speelt …

Aetiology of renal and urinary tract anomalies defines Diagnostic Efficacy and Clinical Outcome (ArtDECO)

Projectcode 20OC002 Projectleider Dr Rik Westland Organisatie Amsterdam UMC Locatie Vumc - Afd. Kindernefrologie Projecttype Consortia

Aangeboren afwijkingen van de nieren en urinewegen (afgekort met de Engelse term: CAKUT) zijn de belangrijkste oorzaak van onherstelbaar nierfunctieverlies bij kinderen. Bij 1 op de 3 kinderen die dialyse of een niertransplantatie nodig hebben komt dat door een aangeboren afwijking. Gelukkig heeft …