235 resultaten, resultaat 1 tot en met 20.

Zoekmethode

Sorteer op: Startdatum / Projecttype / Projectcode

Long-term follow-up after live kidney donation; a matched, controlled study on renal function and quality of life

Projectcode 13A1D301 Projectleider prof. dr. Jan IJzermans Organisatie Erasmus MC - Afd. Algemene Heelkunde Projecttype Calls for proposals archief

Op dit moment is de kennis over de langetermijngevolgen van levende nierdonatie voor donoren onvolledig. In de meeste centra voor niertransplantatie zijn de criteria waaraan levende donoren moeten voldoen zeer veilig opgesteld. Tussen Europese landen zijn er echter verschillen in de toelatingscrite…

Polyomavirus infection after kidney transplantation: risk, impact, prevention

Projectcode 13A1D302 Projectleider Dr. Mariet Feltkamp MD PhD Organisatie LUMC - Afd. Medische Microbiologie Projecttype Calls for proposals archief

Niertransplantatiepatiënten zijn genoodzaakt om levenslang afweerremmende medicijnen te gebruiken om afstoting van de nier te voorkomen. Een nadeel van afweerremmende medicijnen is dat deze ook de afweer tegen infecties onderdrukken. Daardoor kan bijvoorbeeld het BK-polyomavirus (BKV), dat zich van…

Prognostic value of capillary number in renal biopsies for chronic transplant dysfunction

Projectcode 13A1D303 Projectleider dr. Carine Peutz-Kootstra Organisatie MUMC+ - Afd. Pathologie Projecttype Research Project

Niertransplantatie is de behandeling van eerste keus voor patiënten met nierfalen. Helaas ontwikkelt meer dan de helft van de niertransplantatiepatienten chronisch transplantaatfalen, waardoor opnieuw dialyse of transplantatie noodzakelijk is. Daarom zijn er nieuwe vroege markers nodig die de ontwi…

ACT voor een goede toekomst

Projectcode 13A1D304 Projectleider dr. ir. Eva Corpeleijn Organisatie + UMCG - Afd. Nefrologie Projecttype Research Project

De patiënt en transplantaat overleving in het eerste jaar na transplantatie zijn aanzienlijk verbeterd in het afgelopen decennium, daarentegen zijn de lange termijn verwachtingen nagenoeg niet verbeterd. Het verhoogde cardiometabole risico na transplantatie speelt een belangrijke rol in de lange te…

Disease Modelling and Evaluation of Nephronophthisis Patient-Derived induced Pluripotent Stem Cell (iPSC) lines

Projectcode 13A3D103 Projectleider dr. Rachel Giles Organisatie + UMC Utrecht - PI Regenerative Medicine Projecttype Innovation

Recente vooruitgang in stamcelonderzoek heeft geleid tot een doorbraak, waarbij normale cellen uit de huid of urine van een patiënt kunnen worden "gereprogrammeerd" tot stamcellen (geïnduceerde pluripotente stamcellen, iPSC). Onderzoekers kunnen deze stamcellen van patiënten vervolgens laten uitgro…

Toll-like receptors drive tubular repair by regulating Wnt expression and epithelial morphogenesis

Projectcode 13A3D301 Projectleider dr. G Stokman Organisatie None Projecttype Calls for proposals archief

Schade aan het tubulusepitheel (de cellen van de nierbuis) tijdens acute nierschade kan leiden tot de ontwikkeling van chronische nierziekten en kan verergeren tot eindstadium nierfalen. Ischemie-reperfusie schade (IRS) is een vaak voorkomende vorm van acute nierschade en een belangrijke risicofact…

Role of different phosphate binders on absorption of vitamin K and metabolism of matrix y-carboxy-glutamaat (Gla) proteïne (MGP)

Projectcode 13OI106 Projectleider dr. Aegida Neradova Organisatie Amsterdam UMC Locatie Vumc - Afd. Nefrologie Projecttype Innovation

Patiënten met chronische nierschade (CNS) hebben al bij een matig verstoorde nierfunctie een verhoogde kans op hart- en vaatziekten. Bij CNS draagt vaatverkalking in grote mate bij aan hart- en vaatziekte (vasculaire calcificatie). Dit is onder andere een gevolg van een te hoog fosfaatgehalte in he…

Faesibility Analysis of Nasoduodenal Feces Administration to eradicate Resistant Enterobacteriaeceae (FANFARE)

Projectcode 13OI107 Projectleider prof. dr. Frederike Bemelman Organisatie Amsterdam UMC Locatie AMC - Afd. Nefrologie Projecttype Innovation

Niertransplantatiepatiënten hebben een verhoogd risico op infecties door de afweeronderdrukkende medicatie die zij gebruiken. De meest voorkomende infecties zijn urineweginfecties (UWI), die bovendien ernstiger verlopen en vaker terugkeren dan bij gezonde mensen. UWI bij niertransplantatiepatiënten…

Hydrogen Sulfide: An Exciting Novel Therapeutical Modality

Projectcode 13OI114 Projectleider Mr Harry van Goor prof. dr. Organisatie + UMCG - Afd. Pathologie Projecttype Innovation

Het toedienen van ACE-remmers (remmen van het RAAS, renine-angiotensine-aldosteron systeem) remt effectief de voortgang van nierziekte. ACE-remmers verlagen de bloeddruk en veminderen de eiwituitscheiding in de urine. Het is van groot belang dat nierpatiënten vroeg na de diagnose met het gebruik va…

Towards renal nanomedicine: Targeting of ultrasound-sensitive siRNA-loaded microbubbles as research tool and therapeutic agent in renal disease

Projectcode 13OI115 Projectleider prof. dr. Peter Deen Organisatie Radboudumc - Afd. Fysiologie Projecttype Innovation

Verschillende eiwitten zijn betrokken bij het functioneren van de nieren alsmede bij de ontwikkeling van bepaalde nierziekten. Een belangrijke uitdaging binnen het nieronderzoek is het gericht en op een bepaald moment beïnvloeden van specifieke eiwitten. Met de huidige technieken is dit vaak een ko…

Development and implementation in clinical practice of the assays to measure and monitor the safe and cost-effective use of eculizumab/Solirise in patients with atypical Hemolytic Uremic Syndrome

Projectcode 13OI116 Projectleider dr. Elena Volokhina Organisatie Amalia Kinderziekenhuis - Afd. Kindernefrologie Projecttype Innovation

Atypisch hemolytisch uremisch syndroom (aHUS) is een ernstige nierziekte die zowel bij volwassenen als kinderen voorkomt. De ontregeling van het complementsysteem, een onderdeel van het afweersysteem, speelt een belangrijke rol in het ontstaan van aHUS. Tijdens deze ontregeling ontstaat er schade a…

Can Interleukin-37 restrain inflammation and rejection of the transplanted kidney?

Projectcode 13OKJ34 Projectleider Prof. dr. Johan van der Vlag Prof. dr. Organisatie None Projecttype Kolff

Kolff Junior Postdoc Beurs Transplantatie is de beste behandelingsmethode voor patiënten met eindstadium nierfalen. De belangrijke problemen zijn het beschadigen van de donornier door ischemie en reperfusie (I/R, stoppen en weer op gang komen van de doorbloeding tijdens de operatie) en acute afs…

The microvasculature in Acute Kidney Injury, a possible therapeutic target?

Projectcode 13OKJ35 Projectleider dr. M. van Meurs Organisatie + UMCG - Afd. Pathologie Projecttype Kolff

Kolff Junior Postdoc Beurs Acuut nierfalen (acute kidney injury, AKI) treedt vaak op bij patiënten die behandeld worden op de Intensive Care (IC). Als patiënten AKI ontwikkelen is de kans op overlijden hoog. Daarnaast is er een grote kans het ontwikkelen van chronische nierschade. Het mechanisme…

Personalized care for patients with congenital obstructive uropathy: prognostic models for renal function

Projectcode 13OKJ36 Projectleider dr. Loes van der Zanden Organisatie Radboudumc - Afd. Health Evidence Projecttype Kolff

Kolff Junior Postdoc Beurs Aangeboren vernauwingen van de urinewegen zoals urethrakleppen of vernauwing van de UPJ (ureteropelvic junction) zijn veelvoorkomende aangeboren afwijkingen en de belangrijkste oorzaak voor nierfalen bij kinderen. Het verloop van de afwijkingen is zeer divers, en het …

MicroRNA profiling of T cells in ANCA-associated vasculitis: investigations towards a better prognosis and treatment of glomerulonephritis and the prevention of chronic kidney damage

Projectcode 13OKJ39 Projectleider dr. Jan Stephan Sanders Organisatie + UMCG - Afd. Nefrologie Projecttype Kolff

AAV, ANCA-geassocieerde vasculitis, is een autoimmuunziekte waarbij de kleinste bloedvaten ontstoken raken. Dit kan gevolgen hebben voor meer organen waaronder de nieren en leiden tot nierfalen. (ANCA zijn anti-neutrofiel cytoplasmatische autoantistoffen, afweerstoffen die zich richten tegen witte …

Toward TheRaPeutiCs: Understanding and targeting deleterious podocyte signaling processes

Projectcode 13OKS023 Projectleider prof. dr. Tom Nijenhuis Organisatie + Radboudumc - Afd. Nierziekten Projecttype Kolff

Kolff Senior Postdoc Beurs. Kenmerken van glomerulaire nierziekten zijn schade aan de glomeruli (nierfiltertjes), eiwitlekkage in de urine en het ontstaan van nierfunctieverlies door glomerulosclerose (verbindweefseling). Onderdeel van het proces is het ontstaan van schade aan de podocyten, nierc…

Ontwikkeling en evaluatie van een interventie gericht op herwinnen van controle tijdens dialyse

Projectcode 13ZMD301 Projectleider prof. dr. Adelita Ranchor Organisatie UMCG - Afd. Psychology Projecttype SWO

Dialyse heeft ingrijpende gevolgen voor het leven van patiënten. Voor patiënten die de behandeling ondergaan in een dialysecentrum betekent dit dat de dialyse drie dagen per week plaatsvindt en dat de tussenliggende dagen nodig zijn om te herstellen. Daarnaast krijgen de patiënten te maken met erns…

Development of anti-C2-antibodies for the treatment of AMR of kidney transplants

Projectcode 14A1D302 Projectleider Rene Verdonk Organisatie Broteio Pharma Projecttype Research Project

Complement is een deel van het aangeboren immuunsysteem van het lichaam dat kan bijdragen aan ontstekingsgemedieerde weefselschade in immuunziekten. Zo kan bijvoorbeeld een incomplete match tussen donor en ontvanger van een transplantaat het complementsysteem activeren en schade toebrengen aan het …

TNO Shared Research Program

Projectcode 14A2D102 Projectleider Arnold Stokking Organisatie TNO Science and Industry Projecttype Ontwikkel/Implementatie/Evaluatie Project

Het TNO Van 't Hoff Shared Research Program gebruikt metingen met licht om de gezondheidstoestand van mensen te bepalen. Het programma richt zich op twee toepassingsgebieden; de karakterisering van biologisch weefsel en de analyse van componenten in lichaamsvocht. Een voorbeeld van de eerste catego…

New methods for detoxification of blood: opening pathways to easier, safer, smaller and ultimately porteble artificial kidney systems

Projectcode 14A2D103 Projectleider dr. Y.B.J. Aldenhoff Organisatie Interface BIOmaterials BV Projecttype Ontwikkel/Implementatie/Evaluatie Project

Wereldwijd neemt het aantal patiënten dat lijdt aan chronisch nierfalen toe, en een toenemend aantal van hen is afhankelijk van dialyse. Hemodialyse is een levensreddende behandeling, maar verbeteringen op twee technische punten zijn nodig. Ten eerste, het oppervlak van het dialysemembraan dient ge…