Informatieve animatie over fosfaat

Jacqueline Boon, dialyseverpleegkundige in het Ziekenhuis Gelderse Vallei ontwikkelde in de NierstichtingChallenge informatieve animatiefilmpjes om nierpatiënten op een eenvoudige manier vertrouwd te maken met informatie over fosfaat en vochthuishouding. Het doel is dat zij de leefregels hierover beter kunnen naleven. “De filmpjes waren in eerste instantie voor anderstaligen en laaggeletterden, maar bewegende beelden worden door iedereen beter onthouden en begrepen”, aldus Jacqueline. De filmpjes worden op verschillende manieren gebruikt. Zo krijgen patiënten het filmpje over fosfaat te zien als zij bij een bloedafname een te hoge fosfaatwaarde hebben. De filmpjes worden daarnaast getoond op televisies in verschillende wachtruimtes in de Gelderse Vallei. Ook zijn ze te zien op nieren.nl en op Youtube.

Om de implementatie in het ziekenhuis te bevorderen hebben de makers het filmpje doorgestuurd naar o.a. diëtisten, nefrologen, maatschappelijk werkers en de Raad van Bestuur.  In de loop van 2019 verschijnt het filmpje over bewegen.