NierstichtingChallenge 2018

Patiënten met nierfalen hebben behoefte aan flexibele, patiëntgerichte zorg. Zij vinden het belangrijk om hun eigen lichamelijke mogelijkheden te leren kennen. Dat de dialyse wordt afgestemd op hun behoeften, de zorg dichterbij plaatsvindt, er meer informatie wordt uitgewisseld en dat zij meer ondersteuning krijgen.

Thema bewegen

Regelmatig bewegen kan voor nierpatiënten aanzienlijke gezondheidswinst opleveren. In de praktijk is het voor veel (dialyse)patiënten lastig om in beweging te komen en te blijven. Acht Challenge-projecten ontwikkelen allemaal verschillende beweegprogramma’s: oefeningen die de patiënt tijdens of na de dialyse kan doen, met of zonder begeleiding van een professional. Resultaten worden gemeten en gemonitord.

Thema voeding

De dieetvoorschriften voor de dialysepatiënt zijn erg ingewikkeld. In iedere fase van het ziekteproces kan een ander dieet nodig zijn. De toegekende Challenge-projecten op het terrein van voeding ontwikkelen innovatieve hulpmiddelen om het voor nierpatiënten makkelijker te maken, variërend van een maaltijdbox tot een eiwit-app en recepten waarin kaliumbinders zijn verwerkt.

Thema Tools & Voorlichting

Kennis en informatie vergroten de zelfregie van patiënten. De zeven Challenge-projecten binnen dit thema maken informatie voor specifieke doelgroepen (laaggeletterden, anderstaligen), over specifieke onderwerpen (de keuze voor een behandeling). Voorlichting op maat is de rode draad in alle projecten.

Thema Aanprikken

De vier Challenge-projecten binnen het thema Aanprikken hebben tot doel de angst voor aanprikken te verminderen bij zowel patiënten als bij verpleegkundigen. Er wordt patiënteninformatie gemaakt en lesmodules voor professionals. Ook wordt een protocol ontwikkeld om patiënten te leren zelf hun shunt aan te prikken.

Thema Samen beslissen, samen behandelen

Patiënten en professionals hebben beiden voordeel bij het Samen Beslissen over de meest geschikte behandeling van de patiënt. Samen beslissen leidt tot verstandige keuzes, patiënten zijn vaker tevreden en houden zich beter aan behandelvoorschriften. Goed inzicht in de wensen en behandeldoelen van patiënten is een randvoorwaarde. De vijf Challenge-projecten ontwikkelen instrumenten en werkwijzen om samen beslissen en samen behandelen mogelijk te maken.

Thema: versterken patiëntpositie

Binnen het thema Versterken patiëntpositie vallen uiteenlopende Challenge-projecten die variëren van het zelf regelen van de bloeddruk door patiënten tot het realiseren van taxivervoer op maat voor nierpatiënten. Alle projecten willen de zelfregie van patiënten vergroten en de kwaliteit van leven verbeteren.