Maria ter Welle Prijs 2021

Zet jouw favoriete zorgverlener in het zonnetje en meld hem of haar nu aan voor de Maria ter Welle Prijs 2021!

De Maria ter Welle Prijs is een oeuvreprijs voor een zorgprofessional die het leven van nierpatiënten verbetert. Voor deze patiënten is het ontvangen van steun en advies van verpleegkundigen, maatschappelijk werkers en diëtisten minstens zo belangrijk als de medische zorg van hun arts. Daarom reikt de Nierstichting, samen met de Willem Kolff Stichting, de Maria ter Welle Prijs uit. Wie nomineer jij?

Wat is de Maria ter Welle Prijs?
De Maria ter Welle Prijs is een oeuvreprijs voor een verpleegkundige, maatschappelijk werker of diëtist die zich heeft onderscheiden in het werk voor nierpatiënten. Met deze prijs wordt langdurige inzet en impact over de breedte van het vak gehonoreerd, in de directe patiëntenzorg maar ook daarbuiten.
De Maria ter Welle Prijs is een initiatief van de Nierstichting en de Willem Kolff Stichting die in principe jaarlijks wordt toegekend. De prijs is een eerbetoon en bestaat uit een medaille van de Willem Kolff Stichting en een bedrag van € 2.000, beschikbaar gesteld door de Nierstichting. Dit bedrag kan worden besteed aan opleidingen of congressen, vakmatige ontwikkeling of kan worden ingezet in verbetering van de patiëntenzorg.

Aanmelden voor de Maria ter Welle Prijs 2021
Iedereen kan iemand voordragen: individuele patiënten en hun naasten, zorgverleners, maar ook besturen en leden van beroepsorganisaties en patiëntenverenigingen. Wil jij iemand voordragen? Dat kan tot en met 4 oktober 2021 via de formulieren op deze site. Meer informatie nodig? Stuur een mail aan secretariaatZI@nierstichting.nl o.v.v. Maria ter Welle Prijs.
 

Wie was Maria ter Welle?
Maria ter Welle (1900-1946) was hoofdzuster op de interne afdeling van het Stadsziekenhuis in Kampen. Tussen 1942 en 1946 assisteerde zij professor Willem Kolff bij de ontwikkeling van het eerste werkende dialyse-apparaat. Zij stimuleerde Kolff altijd om door te zetten. Sinds de eerste succesvolle dialyse in 1945 hebben wereldwijd miljoenen mensen hun leven te danken gehad aan de kunstnier van Willem Kolff.

Eerdere prijswinaars

2020

Jacqueline Knoll (Radboudumc) wint Maria ter Welle Prijs 2020. Zij ontvangt de prijs voor haar jarenlange en intensieve inzet in de nierzorg voor kinderen en adolescenten.
Jacqueline Knoll werd genomineerd door collega’s, maar ook door de regionale nierpatiëntenvereniging van het Radboudumc én door individuele patiënten. Uit alle steunbetuigingen blijkt dat zij hart heeft voor haar patiënten én hun ouders en dat ze hen de tools in handen geeft om zelfstandig met hun ziekte om te gaan.

Over Jacqueline Knoll
Jacqueline Knoll is verpleegkundig specialist in het Amalia Kinderziekenhuis van het Radboudumc in Nijmegen. Zij houdt zich bezig met de zorg voor kinderen met chronisch nierfalen en nierfunctievervangende behandelingen als transplantatie en dialyse, urologische aandoeningen, complexe aangeboren urogenitale aandoeningen en dysfunctional sexual disorders. De unieke combinatie van al deze expertises biedt patiënten veel voordelen; efficiëntie van zorg, korte communicatielijnen en laagdrempeligheid in zorg. Daarin ziet Jacqueline de uitdaging: kinderen met chronisch nierfalen en urologische aandoeningen een toekomst bieden en hen begeleiden naar een volwaardig leven als volwassene. Ze is – samen met de arts – het gezicht voor de kinderen met nierfalen of een donornier in het Amalia Kinderziekenhuis.
Katja van Geffen (manager Zorg & Innovatie Nierstichting): “Wij kennen Jacqueline als een zeer betrokken verpleegkundig specialist. In de eerste plaats natuurlijk voor de kinderen en hun ouders, maar ook bij de verdere ontwikkeling van het vak.  Ze is een initiator en organisator, een kartrekker voor zorginnovatie initiatieven zoals ‘Mijn Kinderniernet’. Ze is een drijvende kracht op vele gebieden die het leven van ouders en kinderen met een nierziekte verbeteren. En daarmee een boegbeeld voor de kindernefrologie en een zeer verdiende winnares!”

2019

Trijntje Kok-Steenbergen (diëtist uit het UMC Groningen) en Magda van Loon (verpleegkundig specialist uit het Maastricht UMC+) zijn de winnaars van de Maria ter Welle Prijs 2019. Zij ontvangen deze prijs voor hun jarenlange en intensieve inzet in de nierzorg.

John Jacobze (voorzitter Willem Kolff Stichting): “Trijntje en Magda zetten zich beiden op hun eigen werkterrein vol overgave in voor een beter leven voor de patiënt. Maar hebben ook een grote bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van het vakgebied. De manier waarop zij invulling geven aan hun werk en hun vak is geheel in de geest van Maria ter Welle.”

Over Trijntje Kok-Steenbergen
Trijntje Kok-Steenbergen is diëtist in het Universitair Medisch Centrum Groningen. Zij zet zich al vrijwel haar hele werkzame leven in voor de (dieet)zorg voor nierpatiënten en heeft daarnaast op eigen initiatief diverse voorlichtingsmiddelen ontwikkeld. Zo nam zij het initiatief voor het Zoutboek en schreef ze het kookboek Eten met Plezier. Inmiddels behoort het Zoutboek tot één van de belangrijkste voorlichtingsmiddelen van de Nierstichting om het zoutgehalte in producten inzichtelijk te maken. En is het kookboek voor veel nierpatiënten een inspiratiebron om (beter) met hun strenge dieet om te gaan. Ook heeft Trijntje veel bijgedragen aan wetenschappelijk onderzoek en scholing van andere beroepsgroepen. Ze heeft gedurende haar carrière op hoog niveau zorg gegeven aan patiënten met een nierziekte, met continue aandacht voor het versterken van de eigen regie op hun ziekte. Katja van Geffen (manager Zorg en Innovatie Nierstichting): “Trijntje schroomt bovendien niet om haar mening te geven en houdt ook ons als Nierstichting scherp in wat wij doen. Maar altijd op een constructieve manier.”

Over Magda van Loon
Magda van Loon is verpleegkundig specialist in het Maastricht UMC+, waar o.a. complexe vaattoegangszorg plaatsvindt. Voor dialysepatiënten is de toegang tot de bloedbaan een levenslijn, dus problemen hiermee zijn voor patiënten zeer ingrijpend. Magda wordt op handen gedragen door patiënten, die uit het hele land naar Maastricht afreizen voor behandeling. Magda organiseert de gehele logistiek rondom de patiënt. Ze doet dit volgens het ‘one stop’-principe: patiënten krijgen op één dag alle verschillende onderzoeken, waardoor ze veel minder belast worden. Ze wordt getypeerd als een ‘engel’, die luistert, helpt en regelt en daarom veel betekent voor haar patiënten. Ze is daarnaast een vraagbaak voor haar collega’s en geeft scholing aan veel dialyseverpleegkundigen. Katja van Geffen: “De jury was bijzonder onder de indruk van Magda van Loon. Het is ook veelzeggend dat zij is genomineerd door twee regionale nierpatiëntenverenigingen én een vaatchirurg; haar reputatie en zorg zijn door het hele land bekend. Zij zet de patiënt echt op één!”

2017: Serious game 'Beter weten Beter eten'

Sophie Luderer, diëtist van het Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis in Nijmegen ontwikkelde samen met Louise Witteman, diëtist bij Robin Health Games, een serious game voor nierpatiënten.

Hoe zorg je dat je als nierpatiënt niet te veel natrium, fosfaten of kalium binnenkrijgt? Waarin zitten voldoende eiwitten om de dialysebehandeling goed te doorstaan? Vrijwel alle nierpatiënten moeten zich houden aan een streng en complex dieet. Het draait om beperken van voedingsstoffen waar patiënten vaak nog nooit van gehoord hebben (denk aan kalium, natrium, eiwit en fosfaat) en die vaak niet terug te vinden zijn op het etiket. Iemand met een nierziekte moet veel nieuwe kennis over voeding opdoen. Bij mondelinge en schriftelijke informatieoverdracht onthouden patiënten gemiddeld maar ongeveer 10 procent van de informatie, terwijl bewezen is dat dit stijgt naar 75 procent als men kennis in de praktijk oefent. Sophie en Louise ontwikkelden daarom de serious game 'Beter weten Beter eten'.
Het spel leert de patiënt over diverse dieetonderdelen. Per voedingsstof zet de speler bijvoorbeeld de producten op volgorde of beantwoordt kennisvragen. Tijdens het spelen is het eenvoudig aanvullende informatie of tips op te vragen of zelf kennis en informatie met anderen te delen via Whatsapp en een chatfunctie.

2016: DIAHUB

Peter Janssen, hemodialyseverpleegkundige Maastricht Universitair Medisch Centrum, ontving op 22 maart 2016 de Maria ter Welle Prijs voor zijn initiatief DIAHUB, een dialysevoorziening in een zorgcentrum. Als gevolg van de vergrijzing zijn steeds meer senioren in zorginstellingen afhankelijk van dialyse. Dialyse in een dialysecentrum is vaak een enorme belasting, vooral voor de mindervaliden onder hen. Ook het vervoer van en naar het dialysecentrum is een belasting. Als oplossing heeft het Maastricht Universitair Medisch Centrum de DIAHUB bedacht; een dialysevoorziening in een zorgcentrum.

In de DIAHUB dialyseren senioren volgens het principe van thuisdialyse, met hulp van een verpleegkundig dialyse-assistent. Per week betreft dit acht patiënten die drie keer per week dialyseren. Voordelen voor de patiënt zijn de huiselijke sfeer waarin zij dialyseren, het niet meer afhankelijk zijn van vervoer door familie of wachten op een taxi en dat zij kunnen deelnemen aan activiteiten in het zorgcentrum. Bovendien ervaren medebewoners en familie een laagdrempelige toegang.

2015: Frodio

Renske Karens, verpleegkundig teamleider nefrologie in het Gelderse Vallei Ziekenhuis in Ede ontving in 2015 de prijs voor de ontwikkeling van ijslolly’s (Frodio) voor patiënten met nierinsufficiëntie. Vanwege het voortdurende dorstgevoel is een vochtbeperking vaak lastig vol te houden voor patiënten met (chronische) nierinsufficiëntie.

Om deze patiënten te helpen ontwikkelde Karens en haar collega’s van de nefrologieafdeling ijslolly’s in verschillende smaken. Omdat de lolly slechts uit 10cc water bestaat, kunnen patiënten hier een redelijke hoeveelheid van nemen zonder dat zij te veel vocht binnen krijgen. Met het gewonnen geldbedrag wordt onderzocht wat het effect van de Frodio is op dorstgevoel, om zo de ijslolly te vervolmaken. Daarnaast wordt een productieplan ontwikkeld zodat ook andere ziekenhuizen hun patiënten de Frodio kunnen aanbieden.

2014: Nefrogeriatrisch zorgpad

Noeleen Berkhout-Byrne, verpleegkundig specialist in het LUMC, won in 2014 de Maria ter Welle Prijs met haar project ‘Het Nefrogeriatrisch Zorgpad’. Dit zorgplan draagt bij aan uitgebalanceerde gezamenlijke besluitvorming (volgens het shared-decision-makingmodel), en betere zorg voor oudere patiënten met nierfalen. In het zorgpad staat de vraag centraal 'wanneer ga je nog transplanteren en wanneer is een andere behandeling (dialyse, dieet, medicatie) optimaal?'.

Er zijn steeds meer pre-dialysepatiënten van 65 of ouder. Veel van hen hebben meerdere aandoeningen, waardoor zowel fysieke als mentale functies achteruit gaan. Besluitvorming over de behandeling zorgt vaak voor dilemma’s, voor zorgprofessionals, patiënten en hun naasten. Er is grote behoefte aan een objectieve, individuele afweging die tot stand komt in overleg tussen patiënt en zorgverlener.

2013: Preventieve nefrologische zorg

Paul Gundlach, verpleegkundig specialist in het Maasstadziekenhuis te Rotterdam, kreeg  in 2013 de Maria ter Welle Prijs vanwege zijn project voor preventieve nefrologische zorg van verpleegkundig specialisten aan hoogrisicopopulaties.

Gundlach ontwikkelde met het prijzengeld onder andere een de brochure Jodiumhoudend contrastonderzoek bij verminderde nierfunctie die wordt uitgebracht door de Nierstichting. De folder gaat in op voorzorgsmaatregelen die nodig zijn bij mensen met een verminderde nierfunctie als zij voor onderzoek een jodiumhoudend contrastmiddel moeten gebruiken; zo’n middel kan ervoor zorgen dat de nierfunctie (tijdelijk) verder achteruit gaat.

2012: Beter eten rond dialyse

In 2012 ging de Maria Ter Welle Prijs naar Trudeke Struijk-Wielinga, diëtiste aan het VU Medisch Centrum in Amsterdam. Zij ontwikkelde een nieuwe aanpak om eiwit- en energietekort tegen te gaan bij dialysepatiënten: ‘Op weg naar een optimale eiwit- en energie-inname bij patiënten die een hemodialysebehandeling ondergaan’.

Met het prijzengeld ontwikkelde zij voorlichtingsmateriaal, waaronder de brochure Goed eten tijdens of direct na de dialysebehandeling die patiënten, diëtisten en andere hulpverleners bewust maakt van het belang van goede energie- en eiwitinname, met name op dialysedagen.