Waar staan we en hoe lang duurt het nog?

De Nierstichting startte in 2008 met de voorbereidingen voor de ontwikkeling van een draagbare kunstnier. Tussen 2008 en 2014 hebben we belangrijke vooronderzoeken gedaan naar verschillende technische oplossingen om het dialyseapparaat te verkleinen. Verder zijn de eisen voor functionaliteit, de medische uitkomsten, de veiligheid en de gebruikersvriendelijkheid vastgelegd in overleg met patiënten. In 2014 startte de daadwerkelijke bouw van deze kleinere en lichtere versie van de dialysemachine.

Internationale samenwerking

Omdat voor de bouw van de draagbare kunstnier zeer specifieke kennis nodig is, hebben we een internationale aanbesteding gedaan om partijen te vinden die het apparaat kunnen ontwikkelen. Hieruit kwam in 2014 een Nederlands-Zwitsers-Singaporees consortium voort. In samenwerking met deze bedrijven rondden we in 2015 de bouw af van een eerste werkende laboratoriumopstelling en startten we met de eerste testen in het lab. Hierin is onderzocht of de kleine kunstnier goed en veilig functioneert.

In 2016 hebben we deze testen voortgezet. Verder onderzochten we hoe we het gebruiksgemak kunnen vergroten en hoe we de impact van thuisdialyse op het leven van de patiënt kunnen minimaliseren. Eind 2018 presenteerden we het 3D-model: een voorbeeld van hoe de draagbare kunstnier er straks uit komt te zien (vormgeving, bedieningsgemak, verschillende onderdelen en de grootte). Hierbij is uitgegaan van de daadwerkelijke afmetingen van de verschillende onderdelen. Dit 3D-model werkte nog niet maar was bedoeld om te laten zien hoe het apparaat er uit komt te zien en geeft patiënten inzicht in het toekomstige gebruik. Inmiddels is het werkende prototype gereed voor de eerste testen bij patiënten.

Vervolgstappen

We streven ernaar de eerste versie van de draagbare kunstnier zo snel mogelijk te realiseren en beschikbaar te krijgen voor patiënten. De realisatie van de draagbare kunstnier kent nog een aantal stappen en uitdagingen, waaronder:

  • Het voorbereiden en uitvoeren van twee rondes klinische testen met het definitieve prototype.
  • Het verkrijgen van goedkeuring voor markttoelating door (overheids)instanties. CE-goedkeuring voor de Europese markt en FDA-goedkeuring om het apparaat in de Verenigde Staten te mogen gebruiken.
  • Vervolgens heeft een marktpartij nog tijd nodig om de draagbare kunstnier op grote schaal te produceren en op de markt te brengen.

Meer informatie

De Nierstichting krijgt veel vragen over de ontwikkeling van de draagbare kunstnier. Daarom hebben we een speciaal online magazine gemaakt om zoveel mogelijk vragen te beantwoorden. Je kunt het magazine hier bekijken.