Meerjarenstrategie

Onze droom is nierschade voorkomen én nierziekten kunnen genezen. Dit bereiken en echt verschil maken voor nierpatiënten, vereist een doelgerichte strategie en duidelijke ambities. Die staan in de Meerjarenstrategie Nierstichting 2017 – 2020 ‘Door verbinding meer impact’.

Centraal in de Meerjarenstrategie staat wat we willen bereiken voor nierpatiënten (hieronder een samenvatting). Maar ook hoe we door de verbinding aan te gaan met anderen, mensen inspireren en stimuleren om met ons mee te doen om ons doel te bereiken. Hiermee vergroten we onze slagkracht en impact, en brengen wij de realisatie van onze ambities (sneller) dichterbij.

Als gezondheidsfonds en erkend goed doel zijn we ons bewust van onze maatschappelijke rol en de verantwoordelijkheden die daar bij horen. We doen er alles aan om de donaties optimaal te besteden en ambities waar te maken. En geven graag helder inzicht in onze keuzes, de impact en resultaten daarvan en de besteding van onze inkomsten. Dat vereist een betrouwbare, slagvaardige en betrokken organisatie en een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering. Ook de ambities op dit vlak staan in de meerjarenstrategie. Onze meerjarenambities zijn vertaald naar speerpunten.

Het inhoudelijk beleid van de Nierstichting kent voor de komende jaren onderstaande drie pijlers en bijbehorende focuspunten:

 1. Nierschade (verder) voorkomen
  1. vroeg opsporen van chronische nierschade
  2. zorg door huisartsen en samenwerking tussen huisartsen en ziekenhuizen te verbeteren
  3. minder zout in producten en ondersteuning van risicogroepen en nierpatiënten.
 2. Nierziekten genezen:
  1. Onderzoek naar herstel van beschadigde nieren (regeneratieve geneeskunde)
 3. Nierfalen behandelen:
  1. Toename van het aantal transplantaties
  2. Vrije keuze en optimale zorg voor alle nierpatiënten, ook ouderen
  3. Draagbare kunstnier en nieuwe vormen van zorg die patiënten meer vrijheid bieden

Wetenschappelijk onderzoek en innovatie bepalen een groot deel van onze ambities. Dat vormt samen met patiëntondersteuning dan ook het fundament onder ons inhoudelijk beleid. We streven er naar om de uitkomsten van wetenschappelijk onderzoek zo snel mogelijk bij de patiënt te krijgen. En ook de individuele patiënt te ondersteunen om de impact van een nierziekte op het dagelijks leven van nierpatiënten te beperken.

Afwegingskader: wat doen we wel en wat doen we niet?
Wij werken op basis van een Meerjarenstrategie, uitgewerkt in jaarplannen en activiteiten- of projectplannen. Maar geregeld krijgen wij verzoeken die niet in deze kaders passen. Om te kunnen beoordelen of een activiteit door ons kan worden opgepakt of ondersteund, heeft de Nierstichting met de Argumentenfabriek hiervoor een Afwegingskader gemaakt dat dient als leidraad.

Impact
Dit Afwegingskader geeft een overzicht van de aspecten die de Nierstichting tegen elkaar afweegt bij het beoordelen van activiteiten. En het draagt bij aan:
•    De impact van onze activiteiten: hoe kunnen we er voor zorgen dat de te besteden euro zo veel mogelijk effect bereikt.
•    Onze additionaliteit: past de activiteit bij onze rol en kunnen wij waarde toevoegen door de activiteit op te pakken
•    Het afwegen van onze competenties:  zijn wij in staat de activiteit uit te voeren, qua kennis, tijd, geld?