Tips

Regelmatig delen we handige tips voor het gebruik van Collecteweb. Hieronder bundelen we alle deze tips.

(Adres)stickers printen
Maak nu eenvoudig (adres)stickers voor bijvoorbeeld de legitimatiebewijzen! Kijk hier voor de werkwijze bij het printen van legitimatiebewijzen. Of kijk hier voor meer algemene informatie over het printen van etiketten.
De te gebruiken etiketvellen zijn Avery L7161 en zijn verkrijgbaar bij de Nierstichting. Collectecoördinatoren kunnen deze bestellen via het bestelformulier. Wijkcoördinatoren kunnen deze aanvragen bij hun collectecoördinator.

Uitgiftelijst (= adressenlijst collectanten)
Je
kunt de adressenlijst collectanten (uitgiftelijst)  nu ook printen. Dat scheelt een hoop schrijfwerk en zo blijven alle collectanten goed in beeld.

  • Klik op de button “wijken”
  • Vink de betreffende wijk aan
  • Rechtsboven klik op “het handje”
  • Kies voor “uitgiftelijst”

Dit resulteert in een lijst waarop je aangeeft aan wie je de bussen/ intekenlijsten meegeeft.  Hierop wordt ook de opbrengst per collectant ingevuld en getekend voor ontvangst. De uitgiftelijst op Collecteweb kan ter vervanging van de adressenlijst collectanten worden gebruikt.
Voor een meer uitgebreide handleiding, klik hier.