Collecteprotocol

Duidelijke afspraken over verantwoord collecteren.

Alle landelijke collecterende fondsen die zijn aangesloten bij de Stichting Collecte Plan hebben afgesproken om een eenduidig collecteprotocol te hanteren. In dit protocol wordt aandacht besteed aan maatregelen die frauduleuze handelingen tijdens de collecte moeten voorkomen.
In het collecteprotocol staat een aantal afspraken over de minimale voorwaarden waaraan een collecte moet voldoen. Zo kunnen goede doelen bij het publiek aantonen dat zij alles hebben gedaan om te waarborgen dat het ingezamelde geld ten goede komt aan de doelstellingen van de organisatie.
Om dit te realiseren, bestaat het protocol uit een aantal richtlijnen tav. de collectematerialen:

  • De collectebus is verzegeld met eenmalig te gebruiken verzegeling. Op elke verzegeling staat het logo van de Nierstichting en een uniek nummer.
  • De legitimatiebewijzen zijn voorzien van het logo van de Nierstichting, de datum van de collecteweek en het telefoonnummer van het centrale meldpunt bij onregelmatigheden.
  • Collectematerialen met daarop een jaartal (legitimatiebewijzen en verzegelingen) worden uitsluitend tijdens de daarvoor bestemde collecteperiode gebruikt. Niet gebruikte collectematerialen met vermelding van een jaartal worden na de collecteperiode vernietigd.

Naast de richtlijnen voor het gebruik van de juiste collectematerialen bestaan er ook richtlijnen voor de financiële administratie, het controleren en afdragen van de opbrengst.
Als coördinator dien je op de hoogte te zijn van de inhoud van het collecteprotocol en eventueel je comitéleden en wijkcoördinatoren ervan op de hoogte te brengen.