En de opbrengst van de collecteweek is...

Een prachtige opbrengst! In 2022 hebben we met jullie, onze geweldige vrijwilligers alles gegeven om de dag dichterbij te brengen dat we nierziekten kunnen genezen. En met succes, want de opbrengst van dit jaar is net als vorig jaar ruim boven de 3 miljoen. Het resultaat van de collecteweek 2022 is: €3.116.000,-. Zeker in deze tijd een prachtige opbrengst! Met dit geweldige bedrag gaan we ons onvermoeibaar inzetten voor het voorkomen van nierziekten, een beter leven voor nierpatiënten en meer donornieren. Daarnaast werken we aan innovatieve oplossingen om nierziekten in de toekomst te genezen. Dat kan alleen samen met jullie. Hartelijk dank voor jullie waardevolle inzet en hartverwarmende betrokkenheid hierbij.