15 september: webinar over COVID

Een update over COVID-19 preventie, vaccinatie en behandeling bij nierpatiënten. Op donderdag 15 september staat er een volgend informatief webinar over corona op het programma. Alweer de zesde in deze reeks.

Tijdens dit webinar zullen we natuurlijk zoveel mogelijk de vragen van deelnemers proberen te beantwoorden, maar ook zal het RECOVAC-consortium met enkele updates komen, zoals bijvoorbeeld:

  • Hoe ernstig is op dit moment COVID-19 voor niertransplantatiepatiënten?
  • Wat voor consequenties hebben de nieuwe getallen over voorkomen en ernst voor preventie van corona?
  • Is afscherming nog nodig?
  • Komt er binnenkort een specifiek vaccin voor de nieuwe coronavarianten?
  • Kunnen de nieuwe medicijnen, die het virus remmen, nu voorgeschreven worden?
  • Zo ja, wie komt er dan voor in aanmerking?
  • Zijn er alweer antistoffen die gegeven kunnen worden per infuus? Zo ja, wie komt er dan voor in aanmerking?
  • Zijn er gegevens over klachten na COVID bij nierpatiënten (long COVID / post-COVID-syndroom)?

Ook voor dit webinar bundelen de Nierstichting, Nierpatiënten Vereniging Nederland (NVN), nieren.nl, NFN, en twee onderzoeksverbanden (ERACODA en RECOVAC) weer hun krachten.

Stel je vraag!

Heb je een vraag die je wilt voorleggen aan de experts? Mail deze dan naar nieren.nl. Deze vragen zullen zoveel mogelijk verwerkt worden in de presentatie en beantwoord worden door het panel. Tijdens het webinar kun je ook vragen stellen via de Q&A. Aan het begin van de bijeenkomst wordt uitgelegd hoe je dat doet.

N.B. Om privacyredenen kan niet specifiek worden ingegaan op persoonlijke situaties; de deskundigen kunnen alleen in algemene zin antwoorden. Het kan zijn dat zij een aantal vragen van dezelfde strekking bundelen.

Aanmelden

Deelname is gratis. In verband met de voorbereidingen vragen we je je aan te melden. Na aanmelding krijg je in de week voorafgaand aan het webinar een bevestiging met de link toegestuurd per e-mail.

Terugkijken

Mocht het je niet lukken deel te nemen op 15 september, dan kan je alles later alsnog bekijken op nvn.nl en nieren.nl.