Voorlichting voor profs over draagbare kunstnier

De afgelopen maanden is de Nierstichting op tournee geweest langs dialysecentra en regionale patiëntenverenigingen. Het doel? Meer uitleg geven over het werk van de Nierstichting en in het bijzonder de ontwikkelingen rondom de draagbare kunstnier.

Veelgestelde vragen
Waarom ontwikkelen jullie eigenlijk een draagbare kunstnier? Ze kunnen straks toch een nieuwe nier kweken? Waarom duurt het zo lang voordat hij er is? En wat kan ik mijn patiënten vertellen over het project? Dit is een greep uit de vragen die bij ons binnenkomen vanuit patiënten en zorgprofessionals. Daarom deden wij halverwege het jaar het aanbod voor een presentatie over ons werk en onze projecten, waarbij we vanwege de grote animo hebben gefocust op de draagbare kunstnier. 

Informatie voor professionals
In totaal hebben in 2019 bijna twintig centra gebruik gemaakt van deze gelegenheid. De ene keer was dat met een kleine groep verpleegkundigen of nefrologen en de andere keer met een zaal vol maatschappelijk werkers. Op basis van alle vragen die zijn gesteld hebben we de informatie op onze website uitgebreid met meer diepgaande medische en technische informatie. En informatie over wat er rondom de organisatie van de zorg nog moet gebeuren. De komende tijd ontwikkelen wij meer voorlichtingsmaterialen zodat u vragen van uw patiënten beter kunt beantwoorden.

Wilt u ook een presentatie?
Dat kan bij u op locatie, bijvoorbeeld bij een afdelingsoverleg, een nascholing of een klinische les. Maar er zijn ook mogelijkheden om u bij de Nierstichting te ontvangen. 

Bekijk informatie over de draagbare kunstnier.
Ik wil contact over een presentatie.