Verbetervoorstellen orgaandonatie en -transplantatie aan Europese Commissie

In Europa staan ruim 140.000 mensen op een wachtlijst voor een donororgaan. Van hen overlijden er iedere dag ongeveer 18. Om hier verbetering in te brengen, presenteerde Professor Raymond Vanholder op 17 oktober jl. een gezamenlijke verklaring (‘Joint Statement’) met verbetervoorstellen.

Hij deed dit namens de European Kidney Health Alliance. De verklaring bevat voorstellen op diverse thema’s, zoals levende donatie, educatie en training van professionals, voorlichting, donorregistratiesysteem, toegang en betaalbaarheid van nierfunctievervangende behandelingen.

Deze gezamenlijke verklaring is het resultaat van een initiatief van EKHA. Hij kwam tot stand samen met nationale organisaties, transplantatieorganisaties, medisch professionals en patiëntenverenigingen. Een aantal leden van het Europees Parlement heeft de verklaring medeondertekend. Het is een kans om beleidsvoorstellen over orgaandonatie- en transplantatie te agenderen bij de EU, op nationaal niveau en partijen uit het ‘veld’. Het Joint Statement geldt voor alle te transplanteren organen.

Steun betuigen
Organisaties die hun steun willen betuigen aan het initiatief, kunnen dat doen door hun logo aan te leveren aan de EKHA. Kijk hier voor meer informatie.