Voortzetting Nierteams aan Huis in 2020

De financiering van de acht Nierteams aan Huis is voor 2020 verzekerd. Dat heuglijke nieuws meldt minister Bruno Bruins van VWS in zijn voortgangsbrief over orgaandonatie. De gezamenlijke zorgverzekeraars, verenigd in Zorgverzekeraars Nederland, hebben de subsidie met een jaar verlengd.

De bedoeling is dat vanaf 2021 het Nierteam aan Huis in heel Nederland wordt ingevoerd. Met een landelijke dekking kan dan elke nierpatiënt in Nederland hier aanspraak op maken. Verwacht wordt dat de Nederlandse Zorgautoriteit hierover in de loop van volgend jaar een positief advies zal geven. Het Nierteam aan Huis is een initiatief van het Erasmus MC en wordt al jaren gesteund door de Nierstichting en Zorgverzekeraars Nederland.

Wat is het Nierteam aan Huis? 
Het Nierteam aan huis geeft informatie over nierschade, nierfalen, dialyse en niertransplantatie én begeleidt nierpatiënten bij het vinden van een levende donor. De Nierteams aan Huis bestaan uit speciaal getrainde transplantatiecoördinatoren, psychologen en medisch maatschappelijk werkers. Belangrijk aan deze vorm van groepsvoorlichting is dat naasten van de nierpatiënt (zoals familie, vrienden, collega’s of buren) aanwezig zijn. Hun kennis over de gevolgen van nierfalen neemt enorm toe door de voorlichting, maar ook worden passende behandelingen bespreekbaar. Meest opvallend is dat in de patiëntengroepen waar voorlichting wordt gegeven, aanzienlijk meer transplantaties met een nier van een levende donor werden geteld. Bijvoorbeeld doordat uit de kring van naasten zich een donor meldt.

Inzet: in standaard verzekeringspakket in 2021 
De Nierstichting en de NVN pleiten al lange tijd voor landelijke invoering van deze voorlichtingsteams. Door de successen van de Nierteams aan Huis, heeft ook de Tweede Kamer in 2018 de wens uitgesproken om het in het verzekeringspakket op te nemen. En daarmee beschikbaar komt voor elke nierpatiënt. Hiervoor is het wachten nu dus nog op het positieve advies van de Nederlandse Zorgautoriteit. De uitspraak wordt verwacht in de loop van 2020.

Het project is gesubsidieerd door Zorgverzekeraars Nederland en de Nierstichting. Het Erasmus MC voert de overall regie over het project. Deelnemende ziekenhuizen zijn Erasmus MC en Maasstad Ziekenhuis in Rotterdam, AMC en Onze Lieve Vrouwe Gasthuis in Amsterdam, UMC Groningen en Ziekenhuisgroep Twente locatie Almelo, Radboudumc in Nijmegen en Jeroen Bosch Ziekenhuis in Den Bosch.