Koninklijke onderscheiding voor oud-NVN-directeur Hans Bart

Het leek vrijdag 11 oktober een ‘gewone’ Wetenschapsdag te worden voor Hans Bart, die onlangs stopte als directeur van de NVN. De verrassing was dan ook groot toen het programma werd stilgelegd voor een bezoek van locoburgemeester Marcel Oosterveer van Eindhoven en hij naar voren werd geroepen.

Belangrijke zorgpleiter
In zijn woorden aan Hans Bart noemde Oosterveer hem een belangrijke ‘zorgpleiter’ in Nederland; hij heeft veel invloed gehad op de manier waarop de zorg kijkt naar mensen met een ziekte. Ook is hij een grote steun geweest voor de nieuwe Donorwet. Bijzonder vond de locoburgemeester het dat Hans Bart, toen hij begon als directeur, een dag meeliep met een patiënt omdat hij wilde weten hoe diens leven eruit zag. Zijn meeleven ging zo ver dat hij later anoniem een nier doneerde.

Hans Bart is een verbinder die zich ten bate van de samenleving heeft ingezet. Hij is van grote waarde geweest voor patiënten in het algemeen en nierpatiënten in het bijzonder. Locoburgemeester Oosterveer benoemde Hans Bart daarom tot Ridder in de orde van Oranje Nassau.

Ook de Nierstichting feliciteert Hans van harte met deze welverdiende onderscheiding!