NierstichtingChallenge 2020 is open!

Patiënten met nierfalen hebben behoefte aan flexibele, patiëntgerichte zorg. De Nierstichting daagt alle zorgprofessionals uit om concrete ideeën voor verbetering van de zorg voor patiënten met nierfalen in te dienen. Het thema van deze nieuwe uitdaging is ‘Zorg dichtbij de patiënt’.

Ideeën indienen kan tot 1 november 2019 via nierstichtingchallenge.

Innovatieve ideeën om de zorg voor nierpatiënten te verbeteren
Zorgprofessionals die werken met patiënten met nierfalen kennen de behoeften van hun patiënten door en door. Zij hebben vanuit de dagelijkse praktijk allerlei goede, innovatieve ideeën waarmee de zorg verder verbeterd kan worden. Waardoor de patiënt meer vrijheid en autonomie krijgt, ondersteuning waar nodig en meer mogelijkheden heeft voor zelfregie. Deze ideeën kunnen nu meedoen aan de NierstichtingChallenge!

Thema: Zorg dicht(er)bij de patiënt
De insteek voor de NierstichtingChallenge 2020 is om met innovatieve verbeterprojecten de zorg dichterbij de patiënt te brengen. Dit kunnen projecten zijn die bijdragen aan verdere verbetering van de zorg en ondersteuning in de eigen omgeving van de patiënt en of projecten gericht op het behoud en versterken van de eigen regie van de patiënt. Hoe kun je bijvoorbeeld:

  • de patiënt actiever betrekken bij de eigen behandeling?
  • ouders van kinderen ondersteunen bij de zorg voor een kind met een nierziekte?
  • patiënten meer grip geven op hun medicijngebruik?
  • de patiënt praktische ondersteuning en begeleiding bieden bij het werken aan de eigen leefstijl?
  • zorgen dat thuisdialyse voor een zo groot mogelijke groep patiënten een reële optie wordt?
  • zorgen voor zo efficiënt mogelijk contact tussen zorgverlener en patiënt?
  • zorgen dat patiënten thuis zelfstandig betrouwbare metingen kunnen doen?
  • zorgen dat patiënten toegang hebben tot de relevante informatie in de juiste vorm en op het juiste moment?
  • zorgen voor een sociale omgeving die goed genoeg op de hoogte is om de juiste ondersteuning te bieden?

Wie kan meedoen?
Alle zorgprofessionals die werken met patiënten met nierfalen kunnen hun ideeën bij ons aandragen. Meer weten over het onderzoek of informatie over aanmelden kun je vinden op de pagina’s op onze website.
Download de flyer >