Kamer wil onafhankelijke reductiedoelen op zout

De Tweede Kamer heeft een motie aangenomen voor het instellen van onafhankelijke reductiedoelen voor zout, verzadigd vet en suiker inclusief een tijdspad als onderdeel van een nieuw nationaal systeem van productverbetering. De motie was ingediend door Carla Dik-Faber (Christen Unie) en Antje Diertens (D66) in het debat van 3 september jl. over het Preventieakkoord.

Samen met de Hartstichting en het Diabetesfonds zet de Nierstichting zich al jaren in op de reductie van zout, verzadigd vet en suiker in bewerkt voedsel. De eerste kleine stappen worden gezet. Met het Preventieakkoord wordt onder andere gestreefd naar het sneller gezonder maken van voedsel (minder zout, vet en suiker), als onderdeel van een nieuw nationaal systeem van productverbetering. En dat is hard nodig, want overgewicht is van grote invloed op het ontstaan van nierschade. Eind dit jaar verwacht VWS de eerste contouren van een nieuw systeem bekend te maken.

Het Nationaal Preventieakkoord gaat naast overgewicht over het tegengaan van roken en problematisch alcoholgebruik en zijn ook al in het regeerakkoord benoemd. Dat is omdat deze drie zaken verreweg de grootste oorzaak voor ziektelast in Nederland zijn, met 35.000 doden en 9 miljard euro aan zorguitgaven per jaar.

Overgewicht en effect op nierschade, diabetes en hart-en vaatziekten
Het probleem van overgewicht is groot en daarmee het ontstaan van onder meer nierschade, diabetes en hart- en vaatziekten. Het probleem groeit de komende jaren verder als er geen verregaande maatregelen worden genomen. Berekeningen laten zien dat als we niets doen 62 procent van de Nederlanders in 2040 overgewicht heeft. De SGF spreekt daarom samen met de partijen in het Preventieakkoord de ambitie uit om de percentages van jeugdigen en volwassenen met overgewicht en obesitas substantieel te laten dalen.