Patiënten kiezen zelf hun fosfaatverlagende medicatie

Een teveel aan fosfaat is een medeveroorzaker van de vele complicaties van hemodialyse, zoals hart- en vaatziekten. Om verhoogde bloedwaarden van fosfaat te controleren slikt een dialysepatiënt veel medicijnen. Er zijn verschillende effectieve middelen beschikbaar. De keuze hieruit wordt veelal bepaald door de arts. Maar dat is opmerkelijk.

Hoe verdraagzaam een medicijn is, verschilt per patiënt
Veel van de fosfaatverlagende geneesmiddelen hebben hetzelfde effect maar verschillen van bijwerkingen en gebruikersgemak. Dit varieert per gebruiker. Daarom kan een patiënt zelf het best beoordelen welke medicatie hij of zij het best verdraagt. Een medicijn met vervelende bijwerkingen heeft bovendien een nadelig effect op de ‘therapietrouw’ door de patiënt.

Onderzoek volgens het placebo principe
Prof. dr. Frans van Ittersum van het Amsterdam UMC wil dat patiënten hun behandeling zelf kunnen bepalen. ‘Om een goede keuze te kunnen maken, wordt een groep patiënten met de drie beschikbare varianten behandeld. Dit gebeurt in drie perioden van ieder twee weken. Patiënten besluiten na afloop welk medicijn het best bevalt. In overleg met het behandelteam wordt de dosis van de behandeling vervolgens afgestemd. Totdat het fosfaat-behandeldoel bereikt is’, legt Van Ittersum uit.
Van Ittersum hoopt dat met deze methode de tevredenheid van patiënten over hun behandeling aanmerkelijk zal toenemen. Daarbij kan het een patiënt motiveren en de zelfstandigheid en het welbevinden stimuleren. Maar ook de therapietrouw. En dat is belangrijk bij het behalen van het uiteindelijke doel: het verbeteren van fosfaatgehaltes in het bloed.

Toekenning
Ieder jaar stelt de Nierstichting beurzen beschikbaar voor projecten die baanbrekende innovaties kunnen bewerkstelligen. Als die projecten slagen hebben ze een grote impact op de kwaliteit van leven van nierpatiënten, de preventie van nierschade of nieronderzoek in het algemeen. Bij de beoordeling van een projectvoorstel ligt de focus op innovativiteit en originaliteit. Zes innovatieve onderzoeksvoorstellen zijn dit jaar gehonoreerd met een subsidie van ieder € 100.000. Het onderzoek van Frans van Ittersum is een van de zes voorstellen.