Nooit meer afstoting door het BK virus?

Na een niertransplantatie hebben nierpatiƫnten verhoogde kans op virusinfecties, zoals het BK-virus. Op dit moment is er nog geen effectief medicijn om het virus aan te pakken. Dr. Eric van der Veer van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) ontwikkelde met zijn team een innovatieve, antivirale therapie tegen het BK-virus. De komende vier jaar hoopt hij grote stappen te zetten om de therapie van het laboratorium naar de kliniek te brengen.

Bijna iedereen raakt in zijn jeugd besmet met het BK-virus, maar je wordt er doorgaans niet ziek van. Anders is het na een niertransplantatie. Patiënten moeten dan sterke afweeronderdrukkende medicijnen slikken. Hierdoor kan het virus opnieuw actief worden. Omdat er nog geen effectief geneesmiddel tegen het virus is, bestaat de huidige behandeling van de infectie uit het verlagen van de dosis afweeronderdrukkende medicatie. Hierdoor kan de eigen afweer van de patiënt weer sterker worden en het virus uitschakelen. Het belangrijke risico is echter een hogere kans op afstoting van de nier.

Nieuwe antivirale therapie
De antivirale therapie kan toegepast worden zónder de afweeronderdrukkende medicatie te verlagen. Kern van de therapie is een medicijn dat ervoor zorgt dat het DNA van het BK-virus zich niet kan vermenigvuldigen. Eric van der Veer is optimistisch over het te belopen traject: “Natuurlijk duurt het nog enkele jaren, want we moeten goed onderzoeken of het medicijn optimaal werkt én veilig is. Maar ik heb er alle vertrouwen in dat we dankzij deze subsidie in staat zijn om belangrijke en grote stappen te maken voor niertransplantatiepatiënten.

Niertransplantatie
Niertransplantatie is de beste behandeling voor patiënten met nierfalen. In Nederland krijgen jaarlijks ca. 1.000 nierpatiënten een niertransplantatie en leven ruim 10.000 mensen met een donornier.

Wouter Eijgelaar is programmamanager Innovatie bij de Nierstichting: “De impact van afstoting is voor patiënten en hun omgeving enorm, dus het voorkomen van afstoting als gevolg van dit virus zou een enorme doorbraak zijn. De Nierstichting is altijd op zoek naar projecten die écht het verschil kunnen maken voor patiënten. Dit project is een heel mooi voorbeeld van een ontwikkeling die wij in een vroege fase hebben gesteund. Nu komt het onderzoek in de fase richting een concrete therapie voor patiënten en dat steunen wij ook graag.

Het samenwerkingsproject loopt 4 jaar en heeft een budget van € 925.000. Het project is medegefinancierd met PPS-toeslag die door Health~Holland, Topsector Life Sciences & Health beschikbaar is gesteld aan de Nierstichting ter stimulering van publiek-private samenwerkingen. Starfish Innovations (onderdeel van het Leiden Regenerative Medicine Platform) is betrokken bij dit samenwerkingsproject als private partner.