Chronische afstoting van een donornier beter voorspellen

Na een niertransplantatie bestaat het risico dat een patiënt te maken krijgt met afstoting. We kennen daarbij twee vormen: ‘acute’ en ‘chronische’ afstoting. Bij een acute afstotingsreactie gaat de donornier minder goed werken of stopt het orgaan ermee. Bij chronische afstoting gaat de nier langzaam maar zeker achteruit. Hier is weing aan te doen, in tegenstelling tot acute afstoting. Dr. Michiel Betjes van het Erasmus MC kijkt in zijn onderzoek naar chronische afstoting van de donornier.

Het verliezen van een donornier door chronische afstoting
Chronische afstoting staat in toenemende mate in de schijnwerpers van internationaal niertransplantatieonderzoek. Deze vorm van afstoting is namelijk een belangrijke oorzaak van het verliezen van een donornier. Het voorspellen van chronische afstoting is slecht te bepalen. Hierdoor is een goede behandeling en vroegdiagnostiek nu nog onvoldoende mogelijk.

Waar focust het onderzoek zich op?
Michiel Betjes doet onderzoek naar de aanwezigheid van antistoffen tegen de donornier. Deze stoffen zijn belangrijke spelers bij chronische afstoting; ze richten zich vaak op zogeheten HLA-eiwitten in de donornier. Uit recent onderzoek blijkt dat ook non-HLA-eiwitten het doelwit kunnen zijn. ‘Daarnaast bleek uit ons onderzoek dat de ontsteking tussen de nierbuisjes een belangrijke voorspeller is van achteruitgang van de aangetaste donornier. Testen van deze ontstekingscellen lieten ziet dat het gaat om zogenoemde T-cellen. Waarom deze cellen daar zitten is  nog onduidelijk’, voegt de wetenschapper toe. In zijn onderzoek gaat Betjes met een nierbiopt deze T-cellen karakteriseren en testen. Als dit lukt, wordt verder onderzocht hoe de cellen kunnen worden bestreden.

Toekenning
Chronische afstoting verkort de levensduur van donornieren aanzienlijk. Meer kennis over de onderliggende factoren bij het ontstaan van chronische nierschade is dan ook erg belangrijk. Ook met het oog op onderzoek waarmee specifieke behandelingen mogelijk worden. Het project ontving een goede beoordeling vanuit het patiëntenperspectief. Ieder jaar stelt de Nierstichting beurzen beschikbaar voor projecten die baanbrekende innovaties kunnen bewerkstelligen. Als die projecten slagen hebben ze een grote impact op de kwaliteit van leven van nierpatiënten, de preventie van nierschade of nieronderzoek in het algemeen. Bij de beoordeling van een projectvoorstel ligt de focus op innovativiteit en originaliteit. Zes innovatieve onderzoeksvoorstellen zijn dit jaar gehonoreerd met een subsidie van ieder € 100.000. Het onderzoek van Michiel Betjes is een van de zes voorstellen.