Betere voorspelling van behandeling slagadervernauwing

Eén op de tien nierpatiënten heeft nierfalen als gevolg van een vernauwing van de nierslagaders. Door deze vernauwing vermindert de bloedstroom naar de nieren. Hierdoor geeft de nier een hormoon af om de bloeddruk te verhogen. De verhoogde bloeddruk is vaak moeilijk met medicatie te behandelen is. Chronische nierschade is dan het gevolg. Ernstige vernauwing kan verholpen worden met een dotterprocedure; via een kleine snee in de lies worden stents geplaats. Maar de procedure kent risico’s. Daarom wordt de behandeling alleen toegepast als men een gunstig effect voor bloeddruk en nierfunctie verwacht. Maar het is vooraf niet duidelijk bij welke patiënt de behandeling wel of niet gaat werken.

Lennart van de Velde van het Amsterdam UMC werkt aan het ontwikkelen van een innovatief computermodel, het zogeheten Computational Fluid Dynamics-model. Deze computertechniek moet betrouwbaar kunnen voorspellen of een behandeling wel of niet effectief zal zijn bij de patiënt.

Hoe werkt deze techniek?
Allereerst worden de nierslagaders gescand. Daarna worden er computersimulaties van de bloedstroom gemaakt. Vergelijkbare simulaties worden al veel gebruikt in de stromingsleer van vliegtuigen en auto’s. Ook binnen de cardiologie worden ze toegepast. Met een technisch team van de TU Twente gaat Van de Velde deze technieken verder ontwikkelen. Zodat deze ook voor de nierslagader kan worden gebruikt. ‘Het doel is om op een krachtige computer een platform te maken waarop een flowsimulatie draait. Deze is aangepast op de patiënt’ legt Lennart uit. Na de ontwerpfase wordt de techniek op 30 patiënten getest. Per patiënt wordt een flowsimulatie uitgevoerd op de computer. Ook vinden er metingen met drukdraad plaats. ‘Zo kunnen we de voorspelling van de flowsimulatie met een gouden standaard vergelijken. Om vast te stellen of de dotterprocedure resultaat heeft gehad, meten we na drie maanden de bloeddruk en nierfunctie’ legt de onderzoeker uit.

Succespercentage van behandelingen verhogen
Van de Velde hoopt met deze techniek de kans van slagen bij behandelingen te vergroten.  Waardoor artsen ook sneller onderzoek verrichten naar nierslagadervernauwing. Bij gebleken succes ziet de wetenschapper daarnaast mogelijkheden om met de techniek shuntfalen bij dialyse te voorkomen. Ook spreekt hij van een ander voordeel; na een effectieve dotterbehandeling kan de dosering bloeddrukverlagende medicijnen mogelijk omlaag. Tot slot kan deze techniek mogelijk het diagnoseproces voor vernauwing versimpelen.

Toekenning
Wanneer deze methode succesvol blijkt, heeft het een grote toegevoegde waarde voor de nefrologie. Ook vanuit patiëntenperspectief krijgt dit project een zeer positieve beoordeling. Ieder jaar stelt de Nierstichting beurzen beschikbaar voor projecten die baanbrekende innovaties kunnen bewerkstelligen. Als die projecten slagen hebben ze een grote impact op de kwaliteit van leven van nierpatiënten, de preventie van nierschade of nieronderzoek in het algemeen. Bij de beoordeling van een projectvoorstel ligt de focus op innovativiteit en originaliteit. Zes innovatieve onderzoeksvoorstellen zijn dit jaar gehonoreerd met een subsidie van ieder € 100.000. Het onderzoek van Lennart van de Velde is een van de zes voorstellen.