Beweegprogramma’s voor nierpatiënten

Sport en bewegen zijn voor iedereen belangrijk en dat geldt ook voor mensen met chronische aandoeningen. Regelmatig bewegen kan voor nierpatiënten aanzienlijke gezondheidswinst opleveren.

Risico’s op bijkomende chronische aandoeningen worden bijvoorbeeld verlaagd, bot- en spierkwaliteit nemen toe, patiënten voelen zich fysiek beter en kunnen de dialyse prettiger doorkomen als ze bewegen. In de praktijk is het voor veel (dialyse)patiënten echter lastig om in beweging te komen én te blijven.

Factsheet
In 2018 faciliteerde de Nierstichting innovatieve projecten van zorgverleners gericht op het verbeteren van de zorg voor nierpatiënten: de NierstichtingChallenge. Binnen de Challenge ontwikkelden acht projectleiders beweegprogramma’s voor diaysepatiënten. Oefeningen die de patiënt tijdens of na de dialyse kan doen, met of zonder professionele begeleiding. De resultaten en ervaringen van de projectleiders zijn verwerkt in het factsheet ‘Bewegen voor dialysepatiënten’. Met de tips uit de factsheet kunnen dialysecentra zelf aan de slag om een succesvol beweegprogramma op te zetten.

Download de factsheet (pdf)