Aandacht voor nierveilig medicijngebruik op VWS-bijeenkomst

In aanwezigheid van minister Bruno Bruins (VWS) namen de Nierstichting en de NVN dinsdag 4 juni deel aan de startbijeenkomst Alliantie Medicatieveiligheid. Een groep van 50 experts en patiƫnten werkt komende maanden aan een gezamenlijke aanpak om het aantal incidenten door foutief medicatiegebruik terug te dringen.

Tijdens de bijeenkomst ging minister Bruno Bruins (VWS) in gesprek met betrokkenen van de West-Friese LAB Pilot (winnaar KNMP-Zorginnovatieprijs 2019). Huisartsen en apothekers werken er nauw samen om nierschade door medicijngebruik te voorkomen.

Urgentie
Onderdeel van de gezamenlijke aanpak is het nierveilig medicijngebruik. Vermijdbare ziekenhuisopname, als gevolg van verkeerd medicijngebruik, wordt in 10% van de gevallen veroorzaakt door slecht afgestemde medicatie ten aanzien van de nierfunctie. Het ontbreken van nierfunctiewaarden speelt hierbij een belangrijke rol. De waarden zijn niet gemeten of de uitslag niet door (huis)arts gedeeld met apotheker. Van maar 15% van de patiënten die risicomedicatie gebruikt, is een recente nierfunctiewaarde bekend bij de apotheek. Het is daarom belangrijk dat deze informatie, digitaal, beter uitgewisseld wordt tussen zorgverlener, huisarts en apotheker.

Risicogroepen
De Nierstichting pleit al lange tijd voor nierveilig medicijngebruik. Als nieren niet goed werken, kunnen medicijnen zich in het lichaam ophopen. Dit vergroot de kans op bijwerkingen en kan nierschade verergeren. In Nederland heeft ruim één op de tien mensen chronische nierschade. Dit zijn ongeveer 1,7 miljoen mensen. De helft van deze groep heeft een verminderde nierfunctie, dit komt vooral voor bij mensen met diabetes en/of een hoge bloeddruk. Ook ouderen hebben vaak een verminderde nierfunctie.

Patiëntperspectief
Nier(on)veilig medicijngebruik is een groot en ingewikkeld probleem, dat op verschillende niveaus om maatregelen vraagt, inhakend op de geïdentificeerde oorzaken en problemen. Om uiteindelijk tot een oplossing te komen, is het belangrijk dat alle betrokkenen het probleem erkennen en hun verantwoordelijkheid nemen. Met het perspectief van patiënten hierin meegenomen. Bij het vergroten van kennis en bewustwording onder patiënten, gaat de Nierstichting een belangrijke rol spelen. Hierbij houdt de Nierstichting rekening met het op maat aanbieden van informatie.

Minister Bruins (VWS) interviewt betrokkenen van de West-Friese LAB Pilot