Thuisdialyse moet toegankelijker voor patiënten

Om de knelpunten van thuisdialyse op te lossen, hebben de NFN, NVN en Nierstichting de Taskforce Thuisdialyse opgericht. Thuisdialyse is binnen de huidige zorg niet altijd voor iedere patiënt eenvoudig toegankelijk. De aanbevelingen van de Taskforce richten zich op het vergroten van kennis over thuisdialyse, scholing en gedrag van de zorgprofessional. En op patiënteninformatie en ondersteuning, organisatie en financiering van de zorg. Het advies is op 27 maart gepresenteerd op de Nederlandse Nefrologiedagen.

Keuzevrijheid
Patiënten willen zelf kiezen welke dialysebehandeling het best past bij hun levensstijl. Hierbij zijn flexibiliteit van starttijden, frequentie en duur van de behandeling belangrijke factoren. Deze zorgvraag is wisselend per patiënt en afhankelijk van meerdere factoren zoals: fase van de ziekte, behandeling en beschikbaarheid van partner of familieleden. Thuisdialyse kan voor nierpatiënten in veel gevallen een goede optie zijn.

Advies en vervolg
Om thuisdialyse beter te faciliteren hebben de NFN, NVN en Nierstichting een advies geschreven. Vanuit dit samenwerkingsverband worden concrete afspraken gemaakt over de invulling en concrete uitwerking van de aanbevelingen met betrokken partijen zoals maatschappelijk werk, V&VN en thuiszorg organisaties. Het streven is om deze maatregelen eind 2020 landelijk door te voeren.

Download het Advies Taskforce Thuisdialyse