Eerste NierstichtingChallenge succesvol afgesloten

Begin 2018 ging de allereerste NierstichtingChallenge van start. De Nierstichting financiert hierin ideeën die de zorg voor nierpatiënten verbeteren. Uiteindelijk zijn 36 projecten rond thema’s als beweging, voeding en zelfredzaamheid uitgevoerd in medische centra in heel Nederland.

In maart kwamen de enthousiaste projectleiders bijeen om de resultaten van hun ideeën te presenteren. Zestien projectleiders gaven een pitch van vijf minuten voor een publiek van deskundigen en collega-projectleiders en andere betrokkenen.
Het was een nieuw initiatief: verbeterprojecten waarin niet-wetenschappelijk onderzoek centraal staat, maar praktijkgerichte plannen die direct raken aan de zorg voor nierpatiënten. “Op de werkvloer leven heel veel ideeën, maar het ontbreekt vaak aan tijd en geld om die te realiseren. Daarom hebben we zorgverleners uitgenodigd om met ideeën te komen die voortkomen uit de praktijk”, vertelt Mariëtte Kraayvanger, programmamanager bij de Nierstichting. Er werden 90 voorstellen ingediend, waar 36 projecten uit zijn voortgekomen.

Dichter bij de patiënt
Brigit van Jaarsveld, internist-nefroloog Amsterdam UMC, sprak tijdens de bijeenkomst haar complimenten uit over de NierstichtingChallenge: “Vanuit het medisch werkveld zijn we altijd bezig met evidence based zorg die op wetenschappelijk onderzoek gebaseerd is. Dat is belangrijk, maar de Nierstichting heeft een heleboel projecten mogelijk gemaakt die veel dichter bij de patiënt staan. Deze projecten verdienen daarom zeker zo’n goede plek als al die evidence based onderzoeken.”
Dat de projecten succesvol zijn bleek ook uit de reacties vanuit bijvoorbeeld aanwezige patiëntenvertegenwoordigers, een zorgverzekeraar, een innovatiedeskundige en vertegenwoordigers vanuit de nefrologie. Een aantal projectleiders kreeg ter plekke een uitnodiging om bij opleidingsdagen of inspiratiesessies hun project te komen toelichten.

Tweede NierstichtingChallenge
Na zo’n goede eerste NierstichtingChallenge, moet er daarom een vervolg komen: de NierstichtingChallenge 2020. Mariette Kraayvanger: “Eind 2019 gaan we het veld weer vragen om met innovatieve verbeterideeën voor nierpatiënten te komen. Hoe de Challenge er precies uit komt te zien, werken we de komende maanden uit. Verder maken we alle producten en resultaten van deze Challenge beschikbaar zodat ook andere centra ermee aan de slag kunnen.”

Houd de website van de Nierstichting én de Nierzine voor Professionals in de gaten voor nieuws over de Challenge!