Nierstichting sluit contract met Dialyss voor realisatie draagbare kunstnier

Op 14 februari jl. ondertekende Nierstichting-directeur Tom Oostrom een samenwerkingscontract met het Singaporese bedrijf Dialyss voor de laatste fase van de ontwikkeling van de draagbare kunstnier. Dialyss ontwikkelt de komende jaren de sorbenttechnologie verder door en richt zich op de grootschalige productie ervan. Dankzij deze technologie kan het dialysaat worden gezuiverd en gerecycled.

Met de start van deze ontwikkelpartner wordt de huidige samenwerking met het bedrijf AWAK beëindigd. Dialyss komt net als haar voorganger voort uit de technische hogeschool Temasek Polytechnic (Singapore). Alle relevante kennis is inmiddels overgedragen aan Dialyss. En ook de onderzoekers die vanaf de start bij de ontwikkeling van de draagbare kunstnier voor hemodialyse betrokken zijn, zetten hun werkzaamheden voort binnen Dialyss. AWAK richt zich vanaf nu volledig op andere toepassingen van sorbenttechnologie.

Naast Dialyss werkt de Nierstichting samen met het Zwitserse Debiotech verder aan het zo snel mogelijk realiseren van de draagbare kunstnier. Binnen deze joint development is Debiotech verantwoordelijk voor de integrale ontwikkeling van het draagbare hemodialyseapparaat.

Innovatie realiseren voor patiënten
Tom Oostrom, directeur Nierstichting: “Voor ons staat het patiëntenbelang voorop. Wij zijn trots op wat we in de samenwerking met AWAK hebben bereikt en blij het project met Dialyss voort te zetten. Net als bij de start van de joint development in 2014 zijn ook met deze ontwikkelpartner afspraken gemaakt, om een zo snel mogelijke realisatie van de draagbare kunstnier te waarborgen. Zodat de draagbare kunstnier beschikbaar komt én blijft voor nierpatiënten.”

Waar staan we?
Eind vorig jaar presenteerden de Nierstichting en het ontwikkelteam het 3D-model van de draagbare kunstnier. De eerstvolgende stap in de realisatie van de draagbare kunstnier is het uitvoeren van klinische testen. Na uitgebreide testen in het lab én klinische onderzoeken met een kleine groep patiënten, wordt het definitieve prototype gebouwd en wederom klinisch getest. Vervolgens kan het goedkeuringstraject voor markttoelating door de daartoe bevoegde instanties starten. Al deze stappen vergen enkele jaren en zijn afhankelijk van de uitdagingen die we onderweg nog tegenkomen.

Meer informatie
Lees meer over de draagbare kunstnier. Lees het antwoord op veel gestelde vragen. Of bekijk de film waarin deskundigen van de Nierstichting en het ontwikkelteam het 3D-model van de draagbare kunstnier presenteren.