Niercheck & Gesprek: stimulans voor nierveilig medicijngebruik

Actief achter nierfunctiewaarden aangaan en hierover in gesprek gaan met de patiënt, met als doel nierveilig medicijngebruik te bevorderen. Dat is de kern van het project Niercheck & Gesprek van de Nierstichting, dat wordt uitgevoerd in vijftig openbare apotheken, waaronder Apotheek Soesterkwartier in Amersfoort. “We waarschuwen: let op, je kunt niet zomaar alle medicatie gebruiken bij een verminderde nierfunctie.”

Het Pharmaceutisch Weekblad besteedde in het nummer van 11 januari ruim aandacht aan het belang van nierveilig medicijngebruik. “De meeste patiënten hebben totaal geen idee wat de nier voor een orgaan is”, zegt Guy Franssen van Apotheek Soesterkwartier in Amersfoort. In het kader van het project Niercheck & Gesprek voert hij samen met farmaciestudent Marie Chantal Baltus met tien patiënten een gesprek over hun  verminderde nierfunctie. “We leggen kort uit dat medicijnen via de nier worden uitgeplast”, zegt Baltus. “Alleen de patiënt met één nier was goed op de hoogte, de anderen wisten dat niet.” Daarna volgt een tweeledige boodschap, vult Franssen aan: “We leggen uit dat ze niet zomaar alle zelfzorgmiddelen kunnen gebruiken die de nierfunctie verder onderdrukken en dat ze bij warm weer, diarree of braken, tijdelijk met hun plaspillen moeten stoppen om uitdroging te voorkomen.”

Interventieonderzoek
Niercheck & Gesprek is een interventieonderzoek, gefinancierd door de Nierstichting en uitgevoerd door onderzoeksnetwerk UPPER van de Universiteit Utrecht, dat tot doel heeft nierveilig medicijngebruik te bevorderen. Hiervoor worden in vijftig apotheken de knelpunten rondom de uitwisseling van nierfunctiewaarden in beeld gebracht en geanalyseerd, in de hoop ze uiteindelijk te kunnen oplossen. Zeer relevant, benadrukt de Nierstichting, omdat gemiddeld maar 15% van de nierfunctiewaarden van risicogroepen bekend (en recent) is in de apotheek. “Zonder die gegevens kunnen apothekers niet hun toegevoegde waarde laten zien in het nierveilig gebruik van medicatie”, zegt Iris Groenenberg, Programmamedewerker Preventie van de Nierstichting. “Door het propageren van een niercheck en een gesprek met de patiënt willen we de apotheker ondersteunen bij het inzetten van zijn expertise bij risicogroepen.”

Kracht van herhaling
Wat uiteindelijk de meest effectieve methode is om deze groep patiënten te benaderen, vindt Franssen moeilijk te zeggen. Daarvoor zullen eerst de resultaten van de vijfhonderd in het hele land geplande gesprekken geanalyseerd moeten worden. “Patiënten iedere maand een herinnering sturen? De kracht van de herhaling werkt meestal goed. Wat je hoopt is iemand te behoeden voor een nierdialyse of niertransplantatie. Dat is winst voor de patiënt én voor de zorg, want het levert enorme kostenbesparingen op.”

Oproep: doe mee aan Niercheck & Gesprek
UPPER is nog op zoek naar deelnemers! Wie wil meedoen met dit interventieonderzoek kan zich aanmelden via niercheck@uu.nl.

Dit nieuwsbericht is gebaseerd op het artikel “Niercheck & Gesprek: stimulans voor nierveilig medicijngebruik” gepubliceerd in het Pharmaceutisch Weekblad van 11 januari 2019.