Groningse diëtist én Limburgse verpleegkundig specialist winnen Maria ter Welle Prijs 2019

Trijntje Kok-Steenbergen (diëtist uit het UMC Groningen) en Magda van Loon (verpleegkundig specialist uit het Maastricht UMC+) zijn de winnaars van de Maria ter Welle Prijs 2019. Zij ontvangen deze prijs voor hun jarenlange en intensieve inzet in de nierzorg. Vanmiddag vindt de uitreiking plaats op het jaarlijkse inspiratiesymposium Samen Sterk in Nieuwegein. De Maria ter Welle prijs is een initiatief van de Nierstichting i.s.m. de Willem Kolff Stichting met als doel verpleegkundigen, maatschappelijk werkers en diëtisten werkzaam in de nierzorg te eren. De winnaars ontvangen naast een medaille een geldbedrag van 2.000 euro dat besteed mag worden aan persoonlijke ontwikkeling.

John Jacobze (voorzitter Willem Kolff Stichting):“Trijntje en Magda zetten zich beiden op hun eigen werkterrein vol overgave in voor een beter leven voor de patiënt. Maar hebben ook een grote bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van het vakgebied. De manier waarop zij invulling geven aan hun werk en hun vak is geheel in de geest van Maria ter Welle.”

De Maria ter Welle Prijs is een oeuvreprijs voor zorgprofessionals die het leven van nierpatiënten verbeteren. Steun en advies van verpleegkundigen, maatschappelijk werkers en diëtisten zijn voor nierpatiënten minstens zo belangrijk als de medische zorg van hun arts. Daarom reikt de Nierstichting de Maria ter Welle Prijs uit, samen met de Willem Kolff Stichting.

Over Trijntje Kok-Steenbergen

Trijntje Kok-Steenbergen is diëtist in het Universitair Medisch Centrum Groningen. Zij zet zich al vrijwel haar hele werkzame leven in voor de (dieet)zorg voor nierpatiënten en heeft daarnaast op eigen initiatief diverse voorlichtingsmiddelen ontwikkeld. Zo nam zij het initiatief voor het Zoutboek en schreef ze het kookboek Eten met Plezier. Inmiddels behoort het Zoutboek tot één van de belangrijkste voorlichtingsmiddelen van de Nierstichting om het zoutgehalte in producten inzichtelijk te maken. En is het kookboek voor veel nierpatiënten een inspiratiebron om (beter) met hun strenge dieet om te gaan. Ook heeft Trijntje veel bijgedragen aan wetenschappelijk onderzoek en scholing van andere beroepsgroepen. Ze heeft gedurende haar carrière op hoog niveau zorg gegeven aan patiënten met een nierziekte, met continue aandacht voor het versterken van de eigen regie op hun ziekte. Katja van Geffen (manager Zorg en Innovatie Nierstichting): “Trijntje schroomt bovendien niet om haar mening te geven en houdt ook ons als Nierstichting scherp in wat wij doen. Maar altijd op een constructieve manier.”

Over Magda van Loon

Magda van Loon is verpleegkundig specialist in het Maastricht UMC+, waar o.a. complexe vaattoegangszorg plaatsvindt. Voor dialysepatiënten is de toegang tot de bloedbaan een levenslijn, dus problemen hiermee zijn voor patiënten zeer ingrijpend. Magda wordt op handen gedragen door patiënten, die uit het hele land naar Maastricht afreizen voor behandeling. Magda organiseert de gehele logistiek rondom de patiënt. Ze doet dit volgens het ‘one stop’-principe: patiënten krijgen op één dag alle verschillende onderzoeken, waardoor ze veel minder belast worden. Ze wordt getypeerd als een ‘engel’, die luistert, helpt en regelt en daarom veel betekent voor haar patiënten. Ze is daarnaast een vraagbaak voor haar collega’s en geeft scholing aan veel dialyseverpleegkundigen. Katja van Geffen: “De jury was bijzonder onder de indruk van Magda van Loon. Het is ook veelzeggend dat zij is genomineerd door twee regionale nierpatiëntenverenigingen én een vaatchirurg; haar reputatie en zorg zijn door het hele land bekend. Zij zet de patiënt echt op één!”

Maria ter Welle

Maria ter Welle (1900-1946) was hoofdzuster op de interne afdeling van het Stadsziekenhuis in Kampen. Tussen 1942 en 1946 was zij de rechterhand van professor Willem Kolff bij de ontwikkeling van de eerste kunstnier. Maria Ter Welle wist Kolff over te halen zijn uitvinding toe te passen op patiënten, tegen bezwaren in van collega-artsen. Zo stimuleerde zij Kolff om door te zetten in het ontwikkelen van de dialysemachine, haar rol in deze is van onschatbare waarde. Sinds de eerste succesvolle dialyse in 1945 hebben wereldwijd miljoenen mensen hun leven te danken gehad aan de kunstnier.

Symposium Samen Sterk

Samen Sterk is het jaarlijkse inspiratie-evenement voor patiënten en zorgverleners dat de Nierstichting samen met de Nierpatiënten Vereniging organiseert. Samen Sterk biedt patiënten en zorgverleners een podium om vernieuwende ideeën en initiatieven met elkaar te delen.  Er is één gemeenschappelijk doel: het leven van nierpatiënten zo aangenaam mogelijk maken.